9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.9


na ca māḿ tāni karmāṇi
nibadhnanti dhanañjaya
udāsīna-vad āsīnam
asaktaḿ teṣu karmasu


na — mitte kunagi; ca — samuti; mām — Mind; tāni — kõik need; karmāṇi — tegevused; nibadhnanti — seovad; dhanañjaya — oo, rikkuste vallutaja; udāsīna-vat — neutraalsena; āsīnam — asetsev; asaktam — tundmata ligitõmbavust; teṣu — nende jaoks; karmasu — tegevuste.

TÕLGE

Oo, Dhanañjaya, kogu see töö ei saa Mind siduda. Mina olen alati kõikidest materiaalsetest tegevustest kõrgemal seisev, otsekui neutraalses positsioonis asudes.


SELGITUS

Sellest värsist ei tohiks järeldada, nagu Jumala Kõrgeim Isiksus ei teekski midagi. Oma vaimses maailmas on Ta alati tegevuses. "Brahma-saḿhitās" (5.6) öeldakse: ātmārāmasya tasyāsti prakṛtyā na samāgamaḥ. "Jumal on alati hõivatud Oma igaveste, õndsust täis vaimsete tegevustega. Ta ei soorita kunagi materiaalseid tegevusi." Materiaalsed tegevused saavad teoks Tema energiate kaudu. Jumal on loodud maailma materiaalsete tegevuste suhtes alati neutraalne. Seda kinnitatakse siin sõnaga udāsīna-vat. Ehkki Jumal omab kontrolli kõikide materiaalsete tegevuste iga üksikasja üle, on Ta Ise nende suhtes neutraalne. Võrdluseks võib tuua näite riigikohtu kohtunikust. Tema otsuse järgi puuakse keegi üles, keegi pannakse vangi, keegi saab suure varanduse omanikuks, kuid ta ise on sellegipoolest neutraalne. Teda kohtus aset leidvad võidud ja kaotused ei puuduta. Samamoodi on Jumal alati neutraalne, ehkki Tema käsi on mängus igas tegevuste valdkonnas. "Vedānta-sūtras" (2.1.34) öeldakse: vaiṣamya-nairghṛṇye na. See tähendab, et Jumalat selle materiaalse maailma kahesused ei mõjuta. Ta on kõikide nende kahesuste suhtes transtsendentaalne. Samuti pole Ta kiindunud selle materiaalse maailma loomisse või hävitamisse. Elusolendid omandavad erinevad eksisteerimise vormid vastavalt oma eelnevates eludes sooritatud tegudele, Jumal sellesse ei sekku.

<<<<    >>>>