9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.8


prakṛtiḿ svām avaṣṭabhya
visṛjāmi punaḥ punaḥ
bhūta-grāmam imaḿ kṛtsnam
avaśaḿ prakṛter vaśāt


prakṛtim — materiaalset loodust; svām — Oma personaalse Mina; avaṣṭabhya — sisenedes; visṛjāmi — Ma loon; punaḥ punaḥ — üha uuesti; bhūta-grāmam — kõiki kosmilisi avaldumisi; imam — neid; kṛtsnam — kokku; avaśam — automaatselt; prakṛteḥ — looduse jõu; vaśāt — sunnil.

TÕLGE

Kogu kosmiline kord allub Minule. Minu tahte kohaselt avaldub see iseeneslikult üha uuesti ja uuesti ning Minu tahte kohaselt see lõpuks ka hävitatakse.


SELGITUS

See materiaalne maailm on Jumala Kõrgeima Isiksuse madalama energia avaldumine. Seda on selgitatud juba korduvalt. Loomise ajal vabaneb see materiaalne energia mahat-tattvana, millesse Jumal siseneb Mahā-Viṣṇuna, esimese puruṣa inkarnatsioonina. Ta lebab Põhjuste merel ning hingab välja lugematul hulgal universumeid, millest igasse siseneb Jumal Garbhodakaśāyī Viṣṇuna. Sel viisil luuakse kõik universumid. Samuti avaldab Jumal End Kṣīrodakaśāyī Viṣṇuna, kes siseneb kõigesse — isegi väikseimasse aatomisse. Seda tõsiasja siin selgitataksegi. Jumal siseneb kõigesse.

Mis puutub elusolenditesse, siis sünnivad nad siia materiaalsesse maailma, kus nad vastavalt oma varasematele tegudele omandavad erinevad positsioonid. Sedasi saavad alguse selle materiaalse maailma tegevused. Elusolendite erinevad liigid hakkavad tegutsema kohe loomehetkel. Pole tõsi, nagu areneksid nad teineteisest. Erinevad eluvormid luuakse koos universumiga. Inimesed, loomad ja linnud — kõik nad luuakse üheaegselt, kuna soovid, mida elusolendid omasid eelmise hävingu ajal, avalduvad uuesti. Sõna avaśam viitab siin selgelt, et elusolendeil ei ole selle protsessiga midagi pistmist. Lihtsalt nende eelmises loomes omatud eksistentsi seisund avaldub taas ning see kõik toimub üksnes Jumala tahte järgi. Selline on Jumala Kõrgeima Isiksuse käsitlematu võime. Ning olles loonud erinevad eksistentsi liigid, ei oma Ta nendega enam midagi ühist. Loome saab teoks, et erinevad elusolendid võiksid rahuldada oma soove ning kalduvusi, ning Jumal Ise sellesse ei sekku.

<<<<    >>>>