9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.6


yathākāśa-sthito nityaḿ
vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni
mat-sthānīty upadhāraya


yathā — just nagu; ākāśa-sthitaḥ — taevas asuv; nityam — alati; vāyuḥ — tuul; sarvatra-gaḥ — puhudes igal pool; mahān — võimas; tathā — samamoodi; sarvāṇi bhūtāni — kõik loodud olendid; mat-sthāni — Minus asetsevad; iti — sel viisil; upadhāraya — püüa mõista.

TÕLGE

Tea, et samamoodi nagu kõikjal puhuv võimas tuul asub alati taevas, asuvad kõik loodud olendid Minus.


SELGITUS

Tavalise inimese jaoks on peaaegu võimatu mõista, kuidas tohutu materiaalne loome saab Jumalas asuda. Kuid Jumal toob meile näite, mis võib selle mõistmist lihtsustada. Taevas on tõenäoliselt suurim avaldumine, mida me suudame haarata, ning selles taevas on tuul ehk õhk kosmilise maailma suurim avaldumine. Õhuvoolud mõjutavad kõige liikumist, kuid ehkki tuul on võimas, asetseb see ikkagi taevas ega ole sellest väljaspool. Samamoodi eksisteerivad kõik imepärased kosmilised avaldumised Jumala kõrgeima tahte kohaselt ning kõik nad alluvad sellele kõrgeimale tahtele. Ka kõnekäänd ütleb: "Isegi rohulible ei liigu Jumala Kõrgeima Isiksuse tahteta." Seega liigub kõik Tema tahte kohaselt: Tema tahte järgi kõik luuakse, hoitakse alal ning hävitatakse. Ja siiski on Ta kõigest lahus, nii nagu taevas on alati lahus tuule tegevusest.

"Upaniṣadides" öeldakse: yad-bhīṣā vātaḥ pavate. "Tuul puhub hirmust Kõigekõrgema Jumala ees." ("Taittirīya Upaniṣad" 2.8.1) "Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣadis" (3.8.9) öeldakse: etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. "Kuu, Päike ja teised hiiglaslikud planeedid liiguvad Jumala Kõrgeima Isiksuse järelevalve ja kõrgeima korralduse kohaselt." Ka "Brahma-saḿhitās" (5.52) öeldakse:yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi


See on Päikese liikumise kirjeldus. Päikest peetakse Kõigekõrgema Jumala silmaks ning see omab tohutut võimet levitada soojust ja valgust, kuid ikkagi liigub see mööda kindlat orbiiti Govinda korralduse ja kõrgeima tahte kohaselt. Seega võime me vedakirjandusest leida tõendeid sellest, et see materiaalne avaldumine, mis näib meile äärmiselt imeline ja suurepärane, on täielikult Jumala Kõrgeima Isiksuse kontrolli all. Seda selgitatakse täpsemalt käesoleva peatüki järgmistes värssides.

<<<<    >>>>