9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.5


na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ


na — mitte kunagi; ca — samuti; mat-sthāni — Minus asetsev; bhūtāni — kogu loome; paśya — lihtsalt vaata; me — Minu; yogam aiśvaram — käsitlematut müstilist jõudu; bhūta-bhṛt — kõikide elusolendite alalhoidja; na — mitte kunagi; ca — samuti; bhūta-sthaḥ — kosmilises avaldumises; mama — Minu; ātmā — Mina; bhūta-bhāvanaḥ — kõikide avaldumiste allikas.

TÕLGE

Ja ometigi ei asu kõik loodu Minus. Vaata Minu müstilist võimsust! Ehkki Ma olen kõikide elusolendite alalhoidja ning ehkki Ma olen kõikjal, ei ole Ma osa sellest kosmilisest avaldumisest, sest Mina Ise olengi loome allikaks.


SELGITUS

Jumal ütleb, et kõik tugineb Temale (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Seda lauset ei tohiks aga valesti mõista. Jumal ei ole otseselt seotud selle materiaalse avaldumise alalhoidmise ja ülalpidamisega. Kindlasti on paljud näinud pilti Atlasest, kes hoiab maakera oma õlgadel ning tundub sellest väga väsinud olevat. Kui me räägime, et Kṛṣṇa hoiab ülal seda loodud universumit, ei tule meil ette kujutada midagi sarnast. Kṛṣṇa ütleb, et ehkki kõik tugineb Temale, on Tema sellest kõigest lahus seisev. Planetaarsüsteemid hõljuvad avaruses ning see avarus on Kõigekõrgema Jumala energia. Kuid see ei tähenda, et Ta Ise oleks see avarus. Tema Ise asub mujal. Seepärast lausub Jumal: "Ehkki kõik asetseb Minu käsitlematus energias, olen Mina, Jumala Kõrgeim Isiksus, kõigest lahus seisev." Selline on Jumala käsitlematu võim.

Vedalikus "Nirukti" sõnaraamatus öeldakse: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu — "Kõigekõrgem Jumal avaldab Oma energiatega käsitlematuid ja imepäraseid mänge." Tema isik on täis erinevaid võimsaid energiaid, ning Tema soovid iseenesest ongi tegelikkus. Sellisena tulebki Jumala Isiksust mõista. Me võime mõelda millegi tegemisest, kuid oma plaani täideviimisel kohtame me paljusid takistusi ning alati pole meil võimalik teha, mida tahame. Ent kui Kṛṣṇa midagi tahab, siis pruugib Tal vaid soovida ning kõik toimub niivõrd täiuslikult, et keegi ei suuda seda ettegi kujutada. Jumal selgitab seda tõsiasja: ehkki Ta on kogu materiaalse avaldumise alalhoidja ja ülalpidaja, ei ole Ta mateeriaga kokkupuutes. Kõik luuakse, säilitatakse, hoitakse alal ning hävitatakse üksnes Tema kõrgeima soovi kohaselt. Kuna Kṛṣṇa on absoluutne vaimne olend, pole Kṛṣṇa mõistuse ja Tema Enda vahel mingit erinevust (samas kui meie ja meie praeguse materiaalse mõistuse vahel on). Jumal viibib üheaegselt kõiges. Tavalised inimesed ei mõista, kuidas saab Ta säilitada seejuures Oma isiksuslikkuse. Ta seisab lahus materiaalsest avaldumisest, ometigi tugineb kõik Temale. Seda selgitatakse siin sõnadega yogam aiśvaram, mis tähistavad Jumala Kõrgeima Isiksuse müstilist jõudu.

<<<<    >>>>