9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.32


māḿ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāḿ gatim


mām — Minu juures; hi — kindlasti; pārtha — oo, Pṛthā poeg; vyapāśritya — eriliselt varjupaika otsides; ye — need, kes; api — samuti; syuḥ — on; pāpa-yonayaḥ — alama klassi perekonnas sündinud; striyaḥ — naised; vaiśyāḥ — kaupmehed; tathā — samuti; śūdrāḥ — alamasse klassi kuuluvad inimesed; te api — isegi nemad; yānti — lähevad; parām — kõrgeimasse; gatim — sihtpunkti.

TÕLGE

Oo, Pṛthā poeg, need, kes otsivad varjupaika Minu juurest, võivad saavutada kõrgeima sihtpunkti isegi siis, kui nad on madalama sünni saanud inimesed — naised, vaiśyad [kaupmehed] või śūdrad [töölised].


SELGITUS

Selles värsis kuulutab Kõigekõrgem Jumal selgelt, et pühendunud teenimises ei tehta eristusi alamasse ja kõrgemasse klassi kuuluvate inimeste vahel. Sellised eristused omavad tähtsust materialistliku elukäsitluse puhul, kuid Jumala pühendunud teenimisega hõivatud inimeste vahel selliseid eristusi ei tehta. Kõrgeima sihtpunkti võib saavutada igaüks. "Śrīmad-Bhāgavatamis" (2.4.18) öeldakse, et isegi madalaimad inimesed, keda nimetatakse caṇḍālateks (koerasööjateks), võivad puhastuda puhta pühendunuga suhtlemise läbi. Pühendunud teenimine ja puhta pühendunu antud juhendused on sedavõrd tugevad, et igasugused eristused alamasse ja kõrgemasse klassi kuuluvate inimeste vahel muutuvad tähtsusetuteks. Pühendunud teenimist võib praktiseerida igaüks. Puhta pühendunu juurest varjupaika otsides võib täpse juhendamise all puhastuda ka kõige tavalisem inimene. Vastavalt materiaalse looduse erinevatele guṇadele jagatakse inimesed nelja klassi: vooruse guṇa mõju all tegutsevad brāhmaṇad, kire guṇa mõju all kṣatriyad ehk valitsejad, kire ja teadmatuse guṇade koosmõju all vaiśyad ehk kaupmehed, ning teadmatuse guṇa mõju all śūdrad ehk töölised. Nendest veelgi madalamale jäävaid inimesi nimetatakse caṇḍālateks, kes on sündinud patust elu elavasse perekonda. Tavaliselt ei suhtle kõrgemasse klassi kuuluvad inimesed patusesse perekonda sündinutega, kuid pühendunud teenimise protsess on sedavõrd mõjuvõimas, et Kõigekõrgema Jumala puhas pühendunu võib aidata igast klassist pärit inimestel saavutada elu kõrgeimat täiuslikkust. See on võimalik üksnes siis, kui inimene annab end Kṛṣṇa kaitse alla. Nagu viidatud sõnaga vyapāśritya, peab inimene andma end täielikult Kṛṣṇa kaitse alla. Siis saab inimesest kõrgem isiksus kui suured jñānīd ja joogid.

<<<<    >>>>