9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.24


ahaḿ hi sarva-yajñānāḿ
bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti
tattvenātaś cyavanti te


aham — Mina; hi — kindlasti; sarva — kõikide; yajñānām — ohverduste; bhoktā — nautija; ca — ja; prabhuḥ — valitseja; eva — samuti; ca — ja; na — ei; tu — aga; mām — Mind; abhijānanti — nad teavad; tattvena — tegelikkuses; ataḥ — seepärast; cyavanti — langevad; te — nad.

TÕLGE

Mina olen kõikide ohverduste ainus nautija ja valitseja. Seepärast need, kes ei tunnusta Minu tõelist transtsendentaalset loodust, langevad.


SELGITUS

Siin öeldakse selgelt, et kõik erinevad vedakirjanduses soovitatud ohverdused (yajñad) on tegelikult mõeldud Kõigekõrgema Jumala rahuldamiseks. Yajña tähendab Viṣṇu. "Bhagavad-gītā" kolmandas peatükis öeldakse selgelt, et inimene peab töötama üksnes Yajña ehk Viṣṇu rahuldamiseks. Inimühiskond oma täiuslikul varṇāśrama-dharma nime all tuntud kujul ongi suunatud Viṣṇu rahuldamisele. Seepärast ütleb Kṛṣṇa käesolevas värsis: "Kuna Mina olen kõrgeim valitseja, olen Mina ka kõikide ohverduste nautija." Vähem arukad inimesed, kes seda tõsiasja ei tea, teenivad aga teatud ajaliku kasu nimel pooljumalaid. Seepärast langevad nad materiaalsesse eksistentsi, saavutamata ihaldatud elu eesmärki. Kui keegi peaks ikkagi tahtma täita oma materiaalseid soove, on ka temale parimaks toimimisviisiks paluda Kõigekõrgemat Jumalat, (ehkki sel juhul pole tegu puhta pühendumusega) ning sedasi saavutab ta soovitud tulemuse.

<<<<    >>>>