9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.13


mahātmānas tu māḿ pārtha
daivīḿ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso
jñātvā bhūtādim avyayam


mahā-ātmānaḥ — suured hinged; tu — aga; mām — Mind; pārtha — oo, Pṛthā poeg; daivīm — jumalikku; prakṛtim — loodust; āśritāḥ — olles leidnud varjupaiga; bhajanti — teenivad; ananya-manasaḥ — kõrvalekaldumatu mõistusega; jñātvā — teades; bhūta — loome; ādim — algset; avyayam — ammendamatut.

TÕLGE

Oo, Pṛthā poeg, suured hinged, kes ei ole sattunud eksiteele, viibivad jumaliku looduse kaitse all. Nad rakendavad end täielikult pühendunud teenimisse, sest teavad, et Mina olen Jumala Kõrgeim Isiksus, algne ja ammendamatu.


SELGITUS

Selles värsis kirjeldatakse selgelt mahātmāt. Mahātmā esimene tunnus on, et ta asetseb juba jumaliku looduse mõjuvallas. Materiaalne loodus ei oma tema üle kontrolli. Ning kuidas on see võimalik? Nagu selgitati seitsmendas peatükis, vabaneb see, kes alistub Jumala Kõrgeimale Isiksusele, Śrī Kṛṣṇale, kohe materiaalse looduse võimu alt. See on mahātmā esimene tundemärk. Materiaalse looduse võimu alt on võimalik vabaneda niipea kui alistutakse Jumala Kõrgeimale Isiksusele. See on esimene eeldus. Olles marginaalne energia, asub elusolend, niipea kui ta vabaneb materiaalse looduse võimu alt, vaimse looduse juhtimise alla. Vaimse looduse poolset juhtimist nimetatakse daivī prakṛtiks ehk jumalikuks looduseks. Kui inimene on sel viisil — s.o. Jumala Kõrgeimale Isiksusele alistudes — edasi arenenud, saavutab ta suure hinge ehk mahātmā positsiooni.

Mahātmā ei pööra tähelepanu millelegi muule peale Kṛṣṇa, sest ta teab täpselt, et Kṛṣṇa on algne Kõrgeim Isiksus, kõikide põhjuste põhjus. Selles pole vähimatki kahtlust. Selliseks mahātmāks ehk suureks hingeks on võimalik areneda suheldes teiste mahātmādega, s.o. puhaste pühendunutega. Puhtaid pühendunuid ei köida isegi mitte Kṛṣṇa teised kehastused nagu neljakäeline Mahā-Viṣṇu. Neid köidab üksnes kahekäeline Kṛṣṇa. Samuti ei huvita neid ühegi pooljumala või inimese kuju. Kṛṣṇa teadvuses viibijatena mediteerivad nad üksnes Kṛṣṇale. Nad on alati vankumatult hõivatud Jumala teenimisega Kṛṣṇa teadvuses.

<<<<    >>>>