9. Peatükk: Kõige väärtuslikumad teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 9.10


mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate


mayā — Minu poolt; adhyakṣeṇa — järelevalve all; prakṛtiḥ — materiaalne loodus; sūyate — avaldab; sa — mõlemad; cara-acaram — liikuvad ja liikumatud; hetunā — põhjusel; anena — sellel; kaunteya — oo, Kuntī poeg; jagat — kosmiline avaldumine; viparivartate — toimib.

TÕLGE

Oo, Kuntī poeg, see materiaalne loodus, mis on üks Minu energiatest, toimib Minu juhtimise all, luues kõik liikuvad ja liikumatud olendid. Selle seaduste kohaselt luuakse ja hävitatakse see avaldumine üha uuesti ja uuesti.


SELGITUS

Siin öeldakse selgelt, et Kõigekõrgem Jumal, ehkki olles kõikidest materiaalse maailma tegevustest eemal seisev, jääb ikkagi kõige kõrgemaks juhtijaks. Kõigekõrgem Jumal on kõrgeim tahe ning selle materiaalse avaldumise taga seisev jõud, kuid otseseks juhtijaks on materiaalne loodus. Kṛṣṇa ütleb "Bhagavad-gītās" samuti, et Ta on kõikide erinevat liiki elusolendite isa. Isa annab seemne lapse ema üsasse, ning samamoodi viljastab Kõigekõrgem Jumal lihtsalt Oma pilguga kõik elusolendid materiaalse looduse üsas, misjärel nad avalduvad erinevate liikide ja isenditena, vastavalt oma varasematele soovidele ja tegudele. Kõik need elusolendid, ehkki sündinud Kõigekõrgema Jumala pilgust, omandavad erinevad kehad vastavalt oma varasematele tegudele ning soovidele. Seega ei ole Jumal selle materiaalse loomega otseselt seotud. Ta heidab lihtsalt materiaalsele loodusele pilgu, misjärel see aktiviseerub, ning aset leiab loomine. Kuna Kõigekõrgem Jumal heidab materiaalsele maailmale Oma pilgu, võtab Ta loomisprotsessist küll loomulikult osa, kuid Ta ei ole selle materiaalse maailma avaldumisega otseselt seotud. Smṛtis on antud järgmine näide: kui inimese ees on lõhnav lilleõis, siis tunneb tema lõhnameel lillelõhna, ometigi on lõhnameel ja lill ise teineteisest erinevad. Samasugune seos kehtib ka materiaalse maailma ja Jumala Kõrgeima Isiksuse vahel. Jumala Kõrgeimal Isiksusel pole õigupoolest materiaalse maailmaga midagi ühist, kuid Ta loob ja valitseb seda. Kokkuvõttes ei saa materiaalses looduses toimuda midagi ilma Jumala Kõrgeima Isiksuse juhenduseta. Ja ometigi on Kõrgeim Isiksus kõikidest materiaalsetest tegevustest lahus seisev.

<<<<    >>>>