8. Peatükk: Kõrgeimani jõudmine

Bhagavad-gītā nii nagu see on 8.7


tasmāt sarveṣu kāleṣu
mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mām evaiṣyasy asaḿśayaḥ


tasmāt — seepärast; sarveṣu — kõikidel; kāleṣu — juhtudel; mām — Mind; anusmara — mäleta jätkuvalt; yudhya — võitle; ca — samuti; mayi — Mulle; arpita — alistudes; manaḥ — mõistus; buddhiḥ — arukus; mām — Mulle; eva — kindlasti; eṣyasi — sa saavutad; asaḿśayaḥ — väljaspool kahtlust.

TÕLGE

Seepärast, oo, Arjuna, pead sa alati mõtlema Minust kui Jumala Kõrgeimast Isiksusest — Kṛṣṇast, ning täitma samal ajal sinule määratud võitlemise kohust. Kui sa oled pühendanud oma tegevused Mulle ja kinnitanud oma mõistuse ning arukuse Minule, jõuad Sa kindlasti Minuni.


SELGITUS

See Arjunale antud juhendus on väga tähtis kõikidele materiaalsete tegevustega hõivatud inimestele. Jumal ei ütle, et inimene peaks loobuma ettekirjutatud kohustustest või tegevustest. Inimene võib neid jätkata, mõteldes samal ajal Hare Kṛṣṇa kordamise abil Kṛṣṇast. See puhastab elusolendi materiaalsest saastast ning aitab tema mõistusel ja arukusel Kṛṣṇasse süveneda. Kṛṣṇa nimesid korrates siirdub inimene kahtlemata kõrgeimale planeedile, Kṛṣṇalokale.

<<<<    >>>>