8. Peatükk: Kõrgeimani jõudmine

Bhagavad-gītā nii nagu see on 8.23


yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiḿ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taḿ kālaḿ
vakṣyāmi bharatarṣabha


yatra — millisel; kāle — ajal; tu — ja; anāvṛttim — ei ole tagasipöördumist; āvṛttim — tagasipöördumist; ca — samuti; eva — kindlasti; yoginaḥ — erinevad müstikud; prayātāḥ — olles lahkunud; yānti — saavutavad; tam — seda; kālam — aega; vakṣyāmi — Ma kirjeldan; bharata-ṛṣabha — oo, parim Bhāratate hulgas.

TÕLGE

Oo, parim Bhāratate hulgas, Ma selgitan sulle nüüd neid erinevaid ajahetki, mil siit maailmast lahkuvad joogid kas pöörduvad siia tagasi või saavutavad vabanemise.


SELGITUS

Kõigekõrgema Jumala puhtad pühendunud, kes on täielikult Jumalale alistunud hinged, ei hooli, millal või mil viisil nad oma kehast lahkuvad. Nad jätavad kõik Kṛṣṇa hoolde ning pöörduvad lihtsalt ja õnnelikult tagasi Jumala juurde. Kuid need, kes pole puhtad pühendunud ning kes pöörduvad selliste vaimse teadvustamise meetodite nagu karma-jooga, jñāna-jooga või haṭha-jooga poole, peavad valima oma kehast lahkumiseks sobiva ajahetke, et kindlustada pääsemine sünni ja surma maailmast.

Täiuslik joogi suudab sellest materiaalsest maailmast lahkumiseks ise ajahetke ja olukorra valida. Ent kui ta ei ole jõudnud täiuslikkuseni, sõltub tema edu vaid sellest, kas ta satub oma kehast lahkuma sobival või ebasobival hetkel. Seda, millised on hetked, mil kehast lahkudes ei pöörduta materiaalsesse maailma tagasi, selgitab Jumal järgmises värsis. “cārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa kinnituste kohaselt viitab sõna kāla käesolevas värsis aega valitsevale jumalusele.

<<<<    >>>>