8. Peatükk: Kõrgeimani jõudmine

Bhagavad-gītā nii nagu see on 8.22


puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni
yena sarvam idaḿ tatam


puruṣaḥ — Kõrgeim Isiksus; saḥ — Tema; paraḥ — Kõrgeim, kellest võimsamat ei ole; pārtha — oo, Pṛthā poeg; bhaktyā — pühendunud teenimisega; labhyaḥ — on võimalik saavutada; tu — aga; ananyayā — puhta, kõigutamatu; yasya — kelle; antaḥ-sthāni — sees; bhūtāni — kogu see materiaalne avaldumine; yena — kelle poolt; sarvam — kõike; idam — mida iganes me näeme; tatam — läbitakse.

TÕLGE

Oo, Pṛthā poeg, kõigist võimsama Jumala Kõrgeima Isiksuseni on võimalik jõuda puhta pühendumusega. Ehkki Ta viibib Oma elupaigas, on Ta kõikeläbiv ning kõik asetseb Temas.


SELGITUS

Siin öeldakse selgelt, et ülim sihtpunkt, kust pole vaja tagasi pöörduda, on Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa elupaik. "Brahma-saḿhitās" kirjeldatakse seda kõrgeimat elupaika kui ānanda-cinmaya-rasat ehk paika, kus kõik on täis vaimset õndsust. Kogu sealne mitmekesisus omab sama vaimse õndsuse omadust — mitte miski pole seal materiaalne. See mitmekesisus on Kõigekõrgema Jumala Enda vaimne ekspansioon, kuna kõik seal eksisteeriv on moodustunud vaimsest energiast, nagu seda selgitati seitsmendas peatükis. Mis puutub sellesse materiaalsesse maailma, siis ehkki Jumal viibib alati Oma kõrgeimas elupaigas, on Ta Oma materiaalse energia kaudu kõikeläbiv. Seega viibib Ta Oma vaimsete ja materiaalsete energiate kaudu kõikjal, nii materiaalsetes kui ka vaimsetes universumites. Yasyāntaḥ-sthāni tähendab, et Tema on kõige alalhoidjaks Eneses, kas siis vaimses või materiaalses energias. Nende kahe energia kaudu on Jumal kõikeläbiv.

Kṛṣṇa kõrgeimasse elupaika või lugematutele Vaikuṇṭha planeetidele on võimalik jõuda üksnes bhakti ehk pühendunud teenimise abil, millele viitab selgelt sõna bhaktyā. Ühegi teise protsessi abil sellesse ülimasse elupaika jõuda pole võimalik. Ka "Vedades" ("Gopāla-tāpanī Upaniṣad" 1.21) kirjeldatakse seda kõrgeimat elupaika ja Jumala Kõrgeimat Isiksust. Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ. Selles paigas on ainult üks Jumala Kõrgeim Isiksus, kelle nimi on Kṛṣṇa. Ta on kõige armulikum jumalus ning ehkki Ta on üks, omab Ta miljoneid täieõiguslikke ekspansioone. "Vedades" võrreldakse Jumalat puuga, mis seisab paigal, kuid ometigi kannab erinevaid vilju ja õisi ning vahetab lehti. Jumala täieõiguslikud ekspansioonid, kes valitsevad Vaikuṇṭha planeete, on neljakäelised ning Neid tuntakse erinevate nimede all, nagu näiteks Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Sańkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha jne.

Ka "Brahma-saḿhitās" (5.37) kinnitatakse, et ehkki Jumal asub alati Oma kõrgeimas asupaigas, Goloka Vṛndāvanal, on Ta kõikeläbiv ning kannab hoolt selle eest, et kõik sujuks nii nagu peab (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). "Vedades" ("Śvetāśvatara Upaniṣadis" 6.8) öeldakse: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate/svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca. "Jumala energiad on sedavõrd laialdased, et kõik kogu kosmilises avaldumises toimub nende juhtimise all veatult, ehkki Kõigekõrgem Jumal Ise on kaugel eemal."

<<<<    >>>>