8. Peatükk: Kõrgeimani jõudmine

Bhagavad-gītā nii nagu see on 8.13


oḿ ity ekākṣaraḿ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaḿ
sa yāti paramāḿ gatim


oḿ — tähtede kombinatsioon oḿ (oḿkāra); iti — sel moel; eka-akṣaram — seda ühte silpi; brahma — absoluutne; vyāharan — vibreerides; mām — Mind (Kṛṣṇat); anusmaran — mäletades; yaḥ — igaüks, kes; prayāti — lahkub; tyajan — hüljates; deham — selle keha; saḥ — tema; yāti — saavutab; paramām — kõrgeima; gatim — sihtpunkti.

TÕLGE

Kui inimene, pärast sellist jooga praktiseerimist ja püha silbi oḿ — ülima tähtede kombinatsiooni — kordamist, mõtleb kehast lahkudes Jumala Kõrgeimale Isiksusele, siis jõuab ta kindlasti vaimsetele planeetidele.


SELGITUS

Siin öeldakse selgelt, et oḿ, Brahman ja Jumal Kṛṣṇa ei erine üksteisest. Kṛṣṇa impersonaalne heli on oḿ, kuid Hare Kṛṣṇa mantra sisaldab ka silbi oḿ heli. Käesoleva ajastu jaoks soovitatakse selgelt Hare Kṛṣṇa mantra kordamist. Seega, kui inimene kordab elu lõpul kehast lahkudes Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, siis jõuab ta vastavalt oma teenimise laadile kindlasti ühele vaimsetest planeetidest. Kṛṣṇa pühendunud lähevad Kṛṣṇa planeedile, Goloka Vṛndāvanale. Personalistide jaoks eksisteerib lõputu hulk teisigi vaimse taeva planeete, mida tuntakse Vaikuṇṭha planeetidena; impersonalistid aga jäävad pidama brahmajyotis.

<<<<    >>>>