7. Peatükk: Teadmised Absoluudist

Bhagavad-gītā nii nagu see on 7.25


nāhaḿ praktāśaḥ sarvasya
yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho 'yaḿ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam


na — ega; aham — Mina; prakāśaḥ — avaldun; sarvasya — igaühele; yoga-māyā — sisemise energia poolt; samāvṛtaḥ — kaetud; mūḍhaḥ — rumalad; ayam — need; na — ei; abhijānāti — suudavad mõista; lokaḥ — inimesed; mām — Mind; ajam — sündimatut; avyayam — ammendamatut.

TÕLGE

Rumalatele ning vähese arukusega inimestele ei ilmuta Ma End kunagi. Nende jaoks olen Ma kaetud Oma sisemise energiaga ning seepärast ei tea nad, et Ma olen sündimatu ja eksimatu.


SELGITUS

Võib tekkida küsimus, miks Kṛṣṇa väidab, et Ta ei ilmuta Ennast kõikidele inimestele, kuigi Ta tegi seda siis, kui Ta Maal viibis. Kuid tegelikult ei ilmutanud Ta End kõigile. Kui Kṛṣṇa viibis siin maailmas, mõistsid vaid vähesed inimesed, et Ta on Jumala Kõrgeim Isiksus. Kurude koosolekul oli Śiśupāla Kṛṣṇa koosoleku juhiks valimise vastu, kuid Bhīṣma toetas Kṛṣṇat ning kuulutas, et Kṛṣṇa on Kõigekõrgem Jumal. Ka Pāṇḍavad ja mõned teised isiksused teadsid, et Kṛṣṇa on Kõigekõrgem, kuid kõik seda ei mõistnud. Ta ei ilmutanud End mittepühendunutele ja tavalistele inimestele. Seepärast ütleb Kṛṣṇa "Bhagavad-gītās", et peale Tema puhaste pühendunute peavad kõik teised Teda omasuguseks. Ta ilmutas End naudingute varamuna ainult Oma pühendunutele. Arukust mitte omavate mittepühendunute jaoks oli Ta kaetud Oma sisemise energia poolt.

"Śrīmad-Bhāgavatamis" (1.8.19) kõneleb Kuntī oma palvetes, et Jumal on kaetud yoga-māyā looriga ning seetõttu ei mõista tavalised inimesed Teda. Sellest yoga-māyā loorist räägitakse ka "œśopaniṣadis" (15. mantra), kus pühendunu palvetab:hiraṇmayena pātreṇa
satyasyāpihitaḿ mukham
tat tvaḿ pūṣann apāvṛṇu
satya-dharmāya dṛṣṭaye


"Oo, mu Jumal, Sina oled kogu universumi alalhoidja ning Sinu pühendunud teenimine on kõrgeim religioosne põhimõte. Seepärast palun ma, et Sa ka mind alal hoiaksid. Sinu transtsendentaalne keha on kaetud yoga-māyāga. Brahmajyoti on sisemise energia kate. Ma palun, et Sa oleksid nii lahke ning eemaldaksid selle pimestava sära, mis takistab mul näha Sinu sac-cid-ānanda-vigrahat, mis on Sinu igavene, õndsust ning teadmisi täis keha." Jumala Kõrgeima Isiksuse transtsendentaalne, õndsust ja teadmisi täis, keha on kaetud sisemise energia — brahmajyotiga, ning seetõttu ei suuda vähese arukusega impersonalistid Kõigekõrgemat näha.

"Śrīmad-Bhāgavatamist" (10.14.7) leiame ka Brahmā palve: "Oo, Jumala Kõrgeim Isiksus, oo, Ülihing, oo, kõikide saladuste valitseja, kes suudaks kokku lugeda Sinu energiad ja mängud selles maailmas? Sa laiendad Oma sisemist energiat pidevalt ning seepärast ei suuda keegi Sind mõista. Haritud teadlased ning õpetlased võivad uurida materiaalse maailma aatomilist ülesehitust ning isegi planeete, kuid sellegipoolest pole nad võimelised mõõtma Sinu energiaid, ehkki Sa seisad nende ees." Jumala Kõrgeim Isiksus, Jumal Kṛṣṇa, pole mitte ainult sündimatu, vaid ka avyaya, ammendamatu. Tema igavene keha on täis õndsust ja teadmisi ning kõik Tema energiad on ammendamatud.

<<<<    >>>>