7. Peatükk: Teadmised Absoluudist

Bhagavad-gītā nii nagu see on 7.17


teṣāḿ jñānī nitya-yukta
eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino 'tyartham
ahaḿ sa ca mama priyaḥ


teṣām — nendest; jñānī — täielikke teadmisi omav; nitya-yuktaḥ — alati hõivatud; eka — ainult; bhaktiḥ — pühendunud teenimisega; viśiṣyate — on erakordne; priyaḥ — väga kallis; hi — kindlasti; jñāninaḥ — teadjale; atyartham — äärmiselt; aham — Mina olen; saḥ — tema; ca — samuti; mama — Mulle; priyaḥ — kallis.

TÕLGE

Parim nendest on see, kes omab täielikke teadmisi ning kes on hõivatud Minu pühendunud teenimisega, sest Mina olen talle väga kallis, ning tema on kallis Minule.


SELGITUS

Vabana kõikide materiaalsete ihade saastast, saavad ahastuses viibijad, uudishimulikud inimesed, rahahädas olijad ja kõrgeimate teadmiste otsijad kõik puhasteks pühendunuteks. Kuid tõeliselt puhtaks pühendunuks saab nendest see, kes omab teadmisi Absoluutsest Tõest ning kes on vaba kõikidest materiaalsetest ihadest. Jumala sõnade kohaselt on nendest neljast kategooriast inimestest parim see, kes omab täielikke teadmisi ning kes on samal ajal hõivatud pühendunud teenimisega. Teadmisi otsides mõistab inimene, et tema tegelik olemus on erinev tema materiaalsest kehast, ning edasi arenedes jõuab ta teadmisteni Brahmanist ja Paramātmāst. Olles täielikult puhastunud, mõistab inimene, et oma algolemuslikult positsioonilt on ta Jumala igavene teener. Seega, suheldes puhaste pühendunutega, saavad uudishimulikud inimesed, ahastuses olijad, materiaalse olukorra paranemise ihaldajad ja erudeeritud isikud ka ise puhasteks. Kuid see, kes, asudes Jumala Kõrgeima Isiksuse pühendunud teenimise juurde, omab Jumalat teenides Temast ka täielikke teadmisi, on Jumalale väga kallis. Inimene, kes omab puhtaid teadmisi Jumala Kõrgeima Isiksuse transtsendentaalsusest, on seeläbi pühendunud teenimises kaitstud igasuguse materiaalse saastumise eest.

<<<<    >>>>