7. Peatükk: Teadmised Absoluudist

Bhagavad-gītā nii nagu see on 7.16


catur-vidhā bhajante māḿ
janāḥ sukṛtino 'rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha


catuḥ-vidhāḥ — nelja liiki; bhajante — teenivad; mām — Mind; janāḥ — isikud; su-kṛtinaḥ — need, kes on jumalakartlikud; arjuna — oo, Arjuna; ārtaḥ — ahastuses viibija; jijñāsuḥ — uudishimulik; artha-arthī — see, kes ihaldab materiaalset kasu; jñānī — asjade tegeliku olemuse tundja; ca — samuti; bharata-ṛṣabha — oo, võimsaim Bharata järglaste hulgas.

TÕLGE

Oo, parim Bhāratate hulgas, nelja liiki jumalakartlikud inimesed pöörduvad Minu teenimise juurde — ahastuses viibijad, rikkuse ihaldajad, uudishimulikud inimesed ning need, kes otsivad teadmisi Absoluudist.


SELGITUS

Erinevalt uskmatutest järgivad need inimesed pühakirjade reguleerivaid printsiipe ning nad kannavad nimetust sukṛtinaḥ. Sukṛtinaḥ on inimene, kes järgib pühakirjade reegleid, moraalseid ja sotsiaalseid seadusi, ning on enam või vähem pühendunud Kõigekõrgemale Jumalale. Sellised inimesed jagunevad nelja kategooriasse: nendeks, kes on vahel ahastuses, nendeks, kes vajavad raha, nendeks, kes on vahel uudishimulikud ning nendeks, kes otsivad mõnikord teadmisi Absoluutsest Tõest. Need inimesed pöörduvad erinevates olukordades Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise juurde. Nad ei ole puhtad pühendunud, sest nad praktiseerivad pühendunud teenimist teatud isiklikku vastutasu ihaldades. Puhas pühendunud teenimine on vaba igasugustest taotlustest ja materiaalse kasu ihaldamisest. Śrīla Rūpa Gosvāmī määratleb "Bhakti-rasāmṛta-sindhus" (1.1.11) puhast pühendumust järgmiselt:anyābhilāṣitā-śūnyaḿ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaḿ bhaktir uttamā


"Kõigekõrgema Jumala, Kṛṣṇa teenimist transtsendentaalses armastuses tuleb praktiseerida heatahtlikult, ihaldamata materiaalset kasu või edu oma töö viljade või filosoofiliste spekulatsioonide kaudu. Sellist tegevust nimetatakse puhtaks pühendunud teenimiseks."

Kui need neli kategooriat inimesi tulevad Kõigekõrgema Jumala juurde, et Teda pühendunult teenida ning puhastuvad täielikult puhta pühendunuga suhtlemise läbi, saavad nemadki puhasteks pühendunuteks. Mis puutub uskmatutesse, siis nende jaoks on pühendunud teenimine väga raske, sest nad elavad isekat elu ilma regulatsioonide ja vaimsete eesmärkideta. Kuid isegi nendest võivad mõned saada puhasteks pühendunuteks, kui nad peaksid juhuse läbi sattuma kokku puhta pühendunuga.

Need, kes on pidevalt hõivatud karmaliste tegevustega, pöörduvad Jumala poole materiaalses hädas ning kui nad sellel ahastuse hetkel suhtlevad puhaste pühendunutega, saavad nad Jumala pühendunuteks. Kui elus pettunud inimesed satuvad suhtlema puhaste pühendunutega, tekib neis huvi Jumala vastu. Kui kuiva filosoofiat uurivad inimesed pettuvad igas teadusvaldkonnas, tekib neis mõnikord huvi Jumalast kõnelevate teadmiste vastu ning nad pöörduvad Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise poole, tõustes sedasi kõrgemale teadmistest impersonaalsest Brahmanist ja iga elusolendi südames viibivast Paramātmāst ning jõudes Kõigekõrgema Jumala või Tema puhta pühendunu armust Jumala isiksusliku kontseptsiooni juurde. Kui hädas olijad, uudishimulikud inimesed, teadmiste otsijad ning raha vajajad vabanevad kõikidest materiaalsetest soovidest ja mõistavad täielikult, et materiaalsel edul pole midagi ühist vaimse arenguga, siis saavad nad puhasteks pühendunuteks. Seni, kuni pühendunu ei ole jõudnud sellisele puhtale tasandile, on tema poolt sooritatav Jumala transtsendentaalne teenimine määrdunud karmaliste tegevuste, ilmalike teadmiste otsimise ja muu sellisega. Seega tuleb puhta pühendunud teenimiseni jõudmiseks esmalt kõikidest taolistest tegevustest kõrgemale tõusta.

<<<<    >>>>