7. Peatükk: Teadmised Absoluudist

Bhagavad-gītā nii nagu see on 7.12


ye caiva sāttvikā bhāvā
rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi
na tv ahaḿ teṣu te mayi


ye — kõik, mis; ca — ja; eva — kindlasti; sāttvikāḥ — vooruses; bhāvāḥ — olemise seisundid; rājasāḥ — kire guṇa mõju all; tāmasāḥ — teadmatuse guṇa mõju all; ca — samuti; ye — kõik, mis; mattaḥ — Minust; eva — kindlasti; iti — sel moel; tān — neid; viddhi — püüa mõista; na — ei; tu — aga; aham — Mina; teṣu — nendes; te — nemad; mayi — Minus.

TÕLGE

Tea, et kõik eksistentsi seisundid, nii vooruses, kires kui ka teadmatuses, on avaldunud Minu energiast. Mina olen teatud mõttes kõik, kuid samas olen Ma kõigest sõltumatu. Ma ei allu materiaalse looduse kolmele guṇale, vastupidi — need kõik asuvad Minus.


SELGITUS

Kõik materiaalsed tegevused selles maailmas toimuvad materiaalse looduse kolme guṇa mõju all. Ehkki nende guṇade lätteks on Kõigekõrgem Jumal Kṛṣṇa, ei ole Ta Ise nendest mõjutatud. Näiteks, vastavalt riigis kehtivatele seadustele saab korda rikkunud inimest karistada, kuid seadusandja rolli täitev kuningas on nendest seadustest kõrgemal. Samamoodi on materiaalse looduse kolme guṇa — vooruse, kire ja teadmatuse — lätteks Kõigekõrgem Jumal Kṛṣṇa, kuid Kṛṣṇa Ise on materiaalsest loodusest kõrgemal seisev. Seega on Ta nirguṇa, mis tähendab seda, et ehkki materiaalse looduse guṇad saavad alguse Temast, ei mõjuta need Teda. See on üks Bhagavāni ehk Jumala Kõrgeima Isiksuse erilisi omadusi.

<<<<    >>>>