6. Peatükk: Dhyāna–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 6.9


suhṛn-mitrāry-udāsīna-
madhyastha-dveṣya-bandhuṣu
sādhuṣv api ca pāpeṣu
sama-buddhir viśiṣyate


su-hṛt — loomult heasoovlikele; mitra — heldetele heategijatele; ari — vaenlastele; udāsīna — sõjajalal olevate poolte suhtes neutraalsetele isikutele; madhyastha — vahendajatele sõjajalal olevate poolte vahel; dveṣya — kadedatele; bandhuṣu — ja sugulastele või heasoovijatele; sādhuṣu — jumalakartlikele; api — samamoodi nagu; ca — ja; pāpeṣu — patustele; sama-buddhiḥ — võrdset arukust omav; viśiṣyate — on kõrgelt arenenud.

TÕLGE

Inimest tuleb pidada veelgi kõrgemalt arenenuks, kui ta vaatab võrdse pilguga kõiki — nii ausaid heasoovijaid kui heldeid heategijaid, nii neutraalseid kui kadedaid inimesi, vahendajaid, sõpru ja vaenlasi, jumalakartlikke ja patuseid.

<<<<    >>>>