6. Peatükk: Dhyāna–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 6.8


jñāna-vijñāna-tṛptātmā
kūṭa-stho vijitendriyaḥ
yukta ity ucyate yogī
sama-loṣṭrāśma-kāñcanaḥ


jñāna — omandatud teadmistega; vijñāna — ja teadvustatud teadmistega; tṛpta — rahuldatud; ātmā — elusolend; kūṭa-sthaḥ — vaimsel tasandil asetsev; vijita-indriyaḥ — meeli kontrolliv; yuktaḥ — eneseteadvustamiseks võimeline; iti — sel moel; ucyate — öeldakse; yogī — müstik; sama — tasakaalukas; loṣṭra — mullakamakas; aśma — kivi; kāñcanaḥ — kuld.

TÕLGE

Inimest võib pidada eneseteadvustamiseni jõudnuks ja joogiks [ehk müstikuks], kui ta on omandatud teadmiste ja nende teadvustamise läbi täielikult rahuldatud. Selline inimene asetseb transtsendentaalsel tasandil ning omab enese üle täielikku kontrolli. Ta näeb kõike — nii mullakamakaid, kive kui ka kulda — samaväärsena.


SELGITUS

Kui inimene on omandanud raamatutest teadmised, kuid ei ole teadvustanud Kõrgeimat Tõde, on tema teadmised kasutud. Seda kinnitatakse järgmiselt:ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ


"Keegi ei ole võimeline mõistma Śrī Kṛṣṇa nime, kuju, omaduste ja mängude transtsendentaalset loodust mateeriaga saastunud meelte abil. Ainult inimesele, kes on Jumala transtsendentaalse teenimise läbi vaimselt täiesti rahuldatud, avanevad Jumala transtsendentaalne nimi ning kuju ja Tema transtsendentaalsed omadused ning mängud." ("Bhakti-rasāmṛta-sindhu" 1.2.234)

See "Bhagavad-gītā" on teadus Kṛṣṇa teadvusest. Keegi ei saa jõuda Kṛṣṇa teadvuseni lihtsalt ilmaliku õpetatuse kaudu. Inimesel peab olema õnne, et kohtuda inimesega, kelle teadvus on puhas. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene on rahuldatud puhta pühendunud teenimise läbi ja seetõttu omab ta, Kṛṣṇa armust, teadvustatud teadmisi. Teadmiste teadvustamise läbi jõuab inimene täiuslikkuseni. Transtsendentaalsed teadmised aitavad inimesel jääda kindlaks oma veendumustele, vaid akadeemilistele teadmistele toetuvat inimest on aga lihtne näiliste vasturääkivustega segadusse viia. Vaid eneseteadvustamiseni jõudnud inimene omab enese üle tegelikku kontrolli, sest ta on alistunud Kṛṣṇale. Ta viibib transtsendentaalsel tasandil, sest tal pole midagi pistmist ilmaliku õpetatusega. Tema jaoks ei ole ilmalikul õpetatusel ja mõttespekulatsioonidel, ka siis kui need on teiste silmis kulda väärt, suuremat väärtust kui mullakamakatel ja kividel.

<<<<    >>>>