6. Peatükk: Dhyāna–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 6.44


pūrvābhyāsena tenaiva
hriyate hy avaśo 'pi saḥ
jijñāsur api yogasya
śabda-brahmātivartate


pūrva — eelmine; abhyāsena — praktiseerimise läbi; tena — seeläbi; eva — kindlasti; hriyate — kiindub; hi — kindlasti; avaśaḥ — automaatselt; api — samuti; saḥ — tema; jijñāsuḥ — teadmishimuline; api — isegi; yogasya — jooga suhtes; śabda-brahma — pühakirjade rituaalsed põhimõtted; ativartate — tõuseb kõrgemale.

TÕLGE

Tänu oma eelmise elu jumalikule teadvusele kiindub ta automaatselt jooga põhimõtetesse, ilma et tal oleks vaja neid kuskilt otsida. Selline teadmishimuline transtsendentalist on alati pühakirjade rituaaltoimingutest kõrgemal seisev.


SELGITUS

Edasijõudnud joogi ei tunne erilist huvi pühakirjade rituaalide vastu, kuid jooga põhimõtted, mille abil ta saab jõuda täieliku Kṛṣṇa teadvuseni, kõrgeima jooga täiuslikkuseni, haaravad ta tähelepanu otsekohe. "Śrīmad-Bhāgavatamis" (3.33.7) selgitatakse edasijõudnud transtsendentalistide sellist hoolimatust vedalike rituaalide suhtes järgmiselt:aho bata śva-paco 'to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te


"Oo, mu Jumal! Inimesed, kes kordavad Sinu Kõrguse pühasid nimesid, on vaimses elus väga kõrgelt arenenud, isegi kui nad on sündinud koerasööja perekonnas. Nad on kindlasti sooritanud kõikvõimalikke ohverdusi ja askeese, pesnud kõikides pühapaikades ning viinud lõpule kõikide pühakirjade uurimise."

Kuulsa näite sellest tõi Jumal Caitanya, kes tunnistas —hākura Haridāsa üheks Oma tähtsaimaks õpilaseks. Ehkki —hākura Haridāsa oli sündinud moslemi perekonnas, tõstis Jumal Caitanya ta nāmācārya kohale, sest ta kordas järjekindlalt Jumala nimesid Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare kolmsada tuhat korda päevas. Ning kuna ta kordas pidevalt Jumala püha nime, oli ilmne, et oma eelmises elus oli ta järginud kõiki vedalikke rituaalseid meetodeid, mida tuntakse śabda-brahma nime all. Olemata puhastunud, pole võimalik teha algust Kṛṣṇa teadvuse põhimõtete järgimisega või korrata Jumala püha nime, Hare Kṛṣṇat.

<<<<    >>>>