6. Peatükk: Dhyāna–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 6.42


atha vā yoginām eva
kule bhavati dhīmatām
etad dhi durlabhataraḿ
loke janma yad īdṛśam


atha vā — või; yoginām — õpetatud transtsendentalistide; eva — kindlasti; kule — perekonnas; bhavati — sünnib; dhī-matām — nende, kes omavad suuri teadmisi; etat — see; hi — kindlasti; durlabha-taram — väga haruldane; loke — selles maailmas; janma — sünd; yat — see, mis; īdṛśam — seesugune.

TÕLGE

Või [kui ta on langenud pärast pikaajalist jooga praktiseerimist] sünnib ta transtsendentalisti perekonda, mille liikmed omavad kindlasti suuri teadmisi. Sellised sünnid on selles maailmas kahtlemata haruldased.


SELGITUS

Käesolevas värsis kiidetakse sündi joogide või transtsendentalistide perekonda, mille liikmed omavad suuri teadmisi, sest sellise sünni saanud laps saab impulsi vaimseks tegevuseks kohe elu alguses. Eriti paikapidav on see ācārya või gosvāmi perekonda sündimise puhul. Selliste perekondade liikmed on väga kõrgelt haritud ning pühendumuslikud tänu traditsioonidele ja õpetatusele ning neil on võimalus saada vaimseteks õpetajateks. Indias on palju ācārya suguvõsasid, kes on aga nüüdseks alla käinud ebapiisava hariduse ja väljaõppe tõttu. Jumala armu läbi eksisteerib aga siiski ka suguvõsasid, milles põlv põlve järel kasvavad transtsendentalistid. Sünd sellisesse perekonda on kahtlemata väga suur õnn. Meie vaimne õpetaja Oḿ Viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja ning nende ridade tagasihoidlik autor olime sedavõrd õnnelikud, et saime Jumala armulikkusest sünni sellisesse perekonda, ning sedasi õpetati meid mõlemaid Jumalat pühendunult teenima meie elu algusest alates. Hiljem kohtusime me transtsendentaalse plaani kohaselt.

<<<<    >>>>