6. Peatükk: Dhyāna–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 6.32


ātmaupamyena sarvatra
samaḿ paśyati yo 'rjuna
sukhaḿ vā yadi vā duḥkhaḿ
sa yogī paramo mataḥ


ātma — enesega; aupamyena — võrreldes; sarvatra — kõikjal; samam — võrdselt; paśyati — näeb; yaḥ — see, kes; arjuna — oo, Arjuna; sukham — õnn; vā — või; yadi — kui; vā — või; duḥkham — kannatus; saḥ — selline; yogī — transtsendentalist; paramaḥ — täiuslik; mataḥ — peetakse.

TÕLGE

Oo, Arjuna, täiuslik joogi on see, kes endaga võrreldes näeb kõikide elusolendite õnne ja kannatusi võrdsetena.


SELGITUS

See, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses, on täiuslik joogi. Ta on teadlik igaühe õnnest ja kannatustest tänu omaenese isiklikele kogemustele. Elusolendi kannatuste põhjuseks on see, et ta on unustanud enda ja Jumala vahelised suhted ning õnne põhjuseks teadmine, et Kṛṣṇa on inimese kõikide tegevuste lõplik nautija, kõikide maade ja planeetide omanik ning kõikide elusolendite siiraim sõber. Täiuslik joogi teab, et elusolendile, kes on sõltuvuses materiaalse looduse guṇadest, saavad osaks kolme liiki materiaalsed kannatused, kuna ta on unustanud oma suhted Kṛṣṇaga. Kuna Kṛṣṇa teadvuses viibija on õnnelik, püüab ta kõikjal levitada teadmisi Kṛṣṇast. Ning kuna täiuslik joogi püüab levitada informatsiooni Kṛṣṇa teadvusse jõudmise vajalikkusest, on ta maailma parim filantroop ning Jumalale kõige kallim teener. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (Bg. 18.69). Teisisõnu öeldes on Jumala pühendunu alati mures kõikide elusolendite heaolu pärast ning seepärast ta on sisuliselt igaühe sõber. Ta on joogidest parim, sest ta ei ihalda jooga täiuslikkuseni jõudmist isikliku kasu pärast, vaid püüab aidata seeläbi ka teisi. Ta ei kadesta ühtegi elusolendit. Sedasi avaldub erinevus Jumala puhta pühendunu ja ainult isiklikku edu ihaldava joogi vahel. Joogi, kes on varjunud üksikusse eraldatud paika, et praktiseerida seal täiuslikku meditatsiooni, ei pruugi olla sugugi sama täiuslik kui pühendunu, kes annab oma parima, et tuua iga inimene Kṛṣṇa teadvusse.

<<<<    >>>>