6. Peatükk: Dhyāna–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 6.31


sarva-bhūta-sthitaḿ yo māḿ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno 'pi
sa yogī mayi vartate


sarva-bhūta-sthitam — igaühe südames asetsevat; yaḥ — see, kes; mām — Mind; bhajati — teenib pühendunult; ekatvam — samasuses; āsthitaḥ — asetsev; sarvathā — igas suhtes; vartamānaḥ — asetsedes; api — hoolimata; saḥ — tema; yogī — transtsendentalist; mayi — Minus; vartate — püsib.

TÕLGE

Selline joogi, kes rakendab end Ülihinge pühendunud teenimisse, teades, et Ma olen Ülihingega üks, viibib kõikides tingimustes alati Minus.


SELGITUS

Ülihingele mediteeriv joogi näeb enese südames Kṛṣṇa täieõiguslikku ekspansiooni — neljakäelist Viṣṇut, kes hoiab merikarpi, ketast, nuia ja lootoseõit. Joogi peab teadma, et Viṣṇu ei erine Kṛṣṇast. Ülihinge kujul asetseb Kṛṣṇa igaühe südames. Veelgi enam — lugematute elusolendite südametes viibivate loendamatute Ülihingede vahel ei ole mingisugust erinevust. Samuti ei ole mingisugust erinevust Kṛṣṇa teadvuses viibiva, alati transtsendentaalses armastuses Kṛṣṇat teeniva isiku ja Ülihingele mediteeriva täiusliku joogi vahel. Kṛṣṇa teadvuses viibiv joogi asub alati Kṛṣṇas, ehkki ta võib, materiaalses maailmas viibides, olla hõivatud erinevate tegevustega. Seda kinnitatakse ka Śrīla Rūpa Gosvāmī kirjutatud "Bhakti-rasāmṛta-sindhus" (1.2.187): nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Alati Kṛṣṇa teadvuses tegutsev Jumala pühendunu saavutab automaatselt vabanemise. "Nārada-pañcarātras" kinnitatakse seda järgmiselt:dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraḿ
jīvo brahmaṇi yojayet


"Keskendades oma tähelepanu Kṛṣṇa transtsendentaalsele kujule, kes on kõikeläbiv ning ajast ja ruumist väljapoole jääv, süveneb inimene mõtetesse Kṛṣṇast ning saavutab seejärel Temaga transtsendentaalse suhtlemise õnnerikka seisundi."

Kṛṣṇa teadvus on jooga praktiseerimisega saavutatava transiseisundi kõrgeim tasand. Lihtsalt mõistmine, et Paramātmāna viibib Kṛṣṇa igaühe südames, teeb joogi veatuks. "Vedad" ("Gopāla-tāpanī Upaniṣad" 1.21) kinnitavad seda Jumala käsitlematut jõudu järgmiselt: eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti. "Ehkki Jumal on üks, viibib Ta mitmena lugematus hulgas südametes." Ka smṛti-śāstras öeldakse:eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saḿśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaḿ ca
sūrya-vat bahudheyate


"Viṣṇu on üks, ning ometigi on Ta kahtlemata kõikeläbiv. Oma ainsusest hoolimata viibib Ta Oma käsitlematu energia abil kõiges. Ta on nagu päike, mis paistab üheaegselt paljudes erinevates paikades."

<<<<    >>>>