5. Peatükk: Karma–jooga — tegevus Krsna teadvuses

Bhagavad-gītā nii nagu see on 5.8-9


naiva kiñcit karomīti
yukto manyeta tattva-vit
paśyañ śṛṇvan spṛśañ jighrann
aśnan gacchan svapan śvasan


pralapan visṛjan gṛhṇann
unmiṣan nimiṣann api
indriyāṇīndriyārtheṣu
vartanta iti dhārayan


na — mitte kunagi; eva — kindlasti; kiñcit — ükskõik, mida; karomi — ma teen; iti — sel moel; yuktaḥ — toimides jumalikus teadvuses; manyeta — ta mõtleb; tattva-vit — see, kes teab tõde; paśyan — nähes; śṛṇvan — kuuldes; spṛśan — puudutades; jighran — lõhna tundes; aśnan — süües; gacchan — minnes; svapan — und nähes; śvasan — hingates; pralapan — kõneldes; visṛjan — lahti öeldes; gṛhṇan — vastu võttes; unmiṣan — avades; nimiṣan — sulgedes; api — hoolimata; indriyāṇi — meeled; indriya-artheṣu — meelte rahuldamises; vartante — olgu nad rakendatud sel viisil; iti — sedasi; dhārayan — arvates.

TÕLGE

Jumaliku teadvuseni jõudnud inimene teab oma südames alati, et ta ei tee tegelikult midagi, ehkki ta näeb, kuuleb, puudutab, tunneb lõhnu, sööb, liigub, magab ja hingab, sest kõneldes, end tühjendades, end täites või silmi sulgedes või avades teab ta, et vaid materiaalsed meeled on seotud oma objektidega ning et tema on neist kõigist tegelikult lahus seisev.


SELGITUS

Kṛṣṇa teadvuses viibiva inimese eksistents on puhas ning seetõttu ei ole tal ka mingit pistmist tööga, mis sõltub viiest vahetust ja kaudsest põhjusest: tegijast, tööst, olukorrast, jõupingutustest ning vedamisest. Selle põhjuseks on tõsiasi, et ta on alati hõivatud Kṛṣṇa teenimisega transtsendentaalses armastuses. Ehkki ta näib tegutsevat oma keha ja meeltega, on ta alati teadlik oma tegelikust positsioonist, mis tähendab vaimsete tegevuste sooritamist. Materiaalse teadvuse tasandil on meeled rakendatud iseenda rahuldamisse, kuid Kṛṣṇa teadvuses viibides rakendatakse kõik oma meeled Kṛṣṇa meelte rahuldamisse. Seetõttu on Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene alati vaba, ehkki näib, nagu oleks ta meeleliste tegevustega hõivatud. Meeleliste tegevuste nagu nägemine ja kuulmine otstarbeks on teadmiste omandamine, ning liikumine, rääkimine, soolte tühjendamine jne on meelelised tegevused, mis on vajalikud töötamiseks. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei ole kunagi meeleliste tegevuste mõju all. Ta ei suuda teha midagi, mille eesmärgiks pole Jumala teenimine, sest ta teab, et ta on Jumala igavene teener.

<<<<    >>>>