5. Peatükk: Karma–jooga — tegevus Krsna teadvuses

Bhagavad-gītā nii nagu see on 5.6


sannyāsas tu mahā-bāho
duḥkham āptum ayogataḥ
yoga-yukto munir brahma
na cireṇādhigacchati


sannyāsaḥ — loobumuslik elukorraldus; tu — ainult; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; duḥkham — ahastus; āptum — piinab inimest; ayogataḥ — pühendunud teenimiseta; yoga-yuktaḥ — see, kes tegeleb pühendunud teenimisega; muniḥ — mõtleja; brahma — Kõigekõrgem; na cireṇa — viivitamatult; adhigacchati — saavutab.

TÕLGE

Lihtsalt kõikidest tegevustest loobumine, enese Jumala pühendunud teenimisse rakendamiseta, ei tee inimest õnnelikuks. Kuid pühendunud teenimist praktiseeriv, mõtlev inimene võib viivitamatult jõuda Kõigekõrgemani.


SELGITUS

Sannyāsīd ehk loobumuslikku elukorraldust järgivad inimesed jagunevad kahte kategooriasse. Māyāvādīdest sannyāsīd on hõivanud end sāńkhya filosoofia uurimisega, samas kui vaiṣṇava traditsioonis uurivad sannyāsīd "Bhāgavatami" filosoofiat, mis annab autoriteetse kommentaari "Vedānta-sūtratele". Ka māyāvādīdest sannyāsīd uurivad "Vedānta-sūtraid", kuid kasutavad selleks omaenda kommentaare, mille kirjutas Śańkarācārya ning mida nimetatakse "Śārīraka-bhāṣyaks". Bhāgavata koolkonna õpilased on vastavalt pāñcarātrikī regulatsioonidele rakendanud end Jumala pühendunud teenimisse ning seetõttu on vaiṣṇavatest sannyāsīd hõivatud Jumala transtsendentaalse teenimisega paljudel eri viisidel. Nad ei soorita kunagi materiaalseid tegevusi, kuid ometigi on nad Jumala pühendunud teenimises paljude erinevate tegevustega hõivatud. Māyāvāda koolkonna sannyāsīd aga, kes on hõivatud sāńkhya ja vedānta uurimisega ning spekuleerimisega, ei saa maitsta Jumala transtsendentaalset teenimist. Kuna uurimustöö muutub neile tihtipeale väga üksluiseks, tüdinevad nad mõnikord spekulatsioonidest Brahmani teemal ning otsivad seetõttu tuge "Bhāgavatamist", seda õieti mõistmata. Seetõttu osutub "Śrīmad-Bhāgavatami" uurimine neile vaevarikkaks. Māyāvādīdest sannyāsīde kunstlikud kuivad spekulatsioonid ja impersonaalsed interpretatsioonid on kasutud. Vaiṣṇava koolkonna sannyāsīd, kes on hõivatud pühendunud teenimisega, on õnnelikud oma transtsendentaalsete kohuste täitmisel ning neile on lõpptulemusena garanteeritud pääs Jumala kuningriiki. Māyāvādīdest sannyāsīd võivad eneseteadvustamise teelt vahel langeda ning hõivata end taas olemuselt filantroopiliste ja altruistlike puhtmaterialistlike tegevustega. Sellest võib järeldada, et Kṛṣṇa teadvuses tegutsevad inimesed asuvad paremas positsioonis kui sannyāsīd, kes tegelevad lihtsalt spekuleerimisega sellest, mis Brahman on ja mis Brahman ei ole, ehkki nemadki tulevad lõpuks mitmete sündide järel Kṛṣṇa teadvuse juurde.

<<<<    >>>>