5. Peatükk: Karma–jooga — tegevus Krsna teadvuses

Bhagavad-gītā nii nagu see on 5.10


brahmaṇy ādhāya karmāṇi
sańgaḿ tyaktvā karoti yaḥ
lipyate na sa pāpena
padma-patram ivāmbhasā


brahmaṇi — Jumala Kõrgeimale Isiksusele; ādhāya — loovutades; karmāṇi — kõik tööd; sańgam — kiindumusest; tyaktvā — loobudes; karoti — sooritab; yaḥ — kes; lipyate — on mõjutatud; na — mitte kunagi; saḥ — tema; pāpena — patuga; padma-patram — lootoselehte; iva — nagu; ambhasā — veega.

TÕLGE

Nii nagu vesi ei tee märjaks lootoselehte, ei mõjuta patuste tegude järelmõjud inimest, kes täidab oma kohustusi neisse kiindumata, loovutades kõik töö tulemused Kõigekõrgemale Jumalale.


SELGITUS

Selles värsis tähendab sõna brahmaṇi "Kṛṣṇa teadvuses viibiv". Materiaalne maailm on materiaalse looduse kolme guṇa terviklik avaldumine, mida tähistatakse nimetusega pradhāna. Vedalikud hümnid sarvaḿ hy etad brahma ("Māṇḍūkya Upaniṣad" 2), tasmād etad brahma nāma rūpam annaḿ ca jāyate ("Muṇḍaka Upaniṣad" 1.2.10) ning "Bhagavad-gītās" lausutav mama yonir mahad brahma viitavad sellele, et kõik materiaalses maailmas eksisteeriv on Brahmani avaldumine, ning ehkki tulemused avalduvad põhjusest erinevalt, ei erine need sellest millegi poolest. "Śrī œśopaniṣadis" öeldakse, et kõik on seotud Kõigekõrgema Brahmaniga, Kṛṣṇaga, ning seega kuulub kõik eksisteeriv üksnes Talle. See, kes teab täpselt, et kõik kuulub Kṛṣṇale, et Tema on kõige omanik ning et seetõttu tuleb kõik rakendada Jumala teenimisse, vabaneb loomulikult oma tegude tulemustest, olgu need siis vooruslikud või patused. Ka materiaalne keha, mille Jumal on kindla tegevuse sooritamiseks andnud, tuleb rakendada Kṛṣṇa teadvusse. Sedasi jääb see puhtaks pattude järelmõjude saastast, samamoodi nagu lootoseleht ei saa kunagi märjaks, ehkki ta on pidevalt vees. Jumal ütleb "Gītās" (3.30): mayi sarvāṇi karmāṇi sannyasya — "Pühenda kogu oma töö Mulle [Kṛṣṇale]". Sellest võib järeldada, et see, kes ei viibi Kṛṣṇa teadvuses, tegutseb materialistlikest kehalistest ja meelelistest arusaamadest lähtuvalt, kuid Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene tegutseb lähtudes teadmisest, et ka keha kuulub tegelikult Kṛṣṇale ning tuleb seetõttu rakendada Kṛṣṇa teenimisse.

<<<<    >>>>