4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.41


yoga-sannyasta-karmāṇaḿ
jñāna-sañchinna-saḿśayam
ātmavantaḿ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañjaya


yoga — karma-jooga kohase pühendunud teenimisega; sannyasta — inimene, kes on loobunud; karmāṇam — töö viljadest; jñāna — teadmistega; sañchinna — lõigatud; saḿśayam — kahtlused; ātma-vantam — iseeneses; na — mitte kunagi; karmāṇi — töö; nibadhnanti — seovad; dhanañjaya — oo, rikkuste vallutaja.

TÕLGE

See, kes on rakendanud end pühendunud teenimisse, öeldes lahti kõikide tegevuste viljadest, ning kelle kahtlused on transtsendentaalsete teadmistega hävitatud, on tõepoolest jõudnud iseendani. Ning sedasi, oo, rikkuste vallutaja, ei seo ta end töö tulemustega.


SELGITUS

See, kes järgib "Bhagavad-gītās" Jumala Isiksuse Enda poolt antud juhendusi, saab transtsendentaalsete teadmiste armulikkuse läbi vabaks kõikidest kahtlustest. Selline inimene, olles Jumala lahutamatu osake ja viibides täies Kṛṣṇa teadvuses, on teadmised oma tegelikust olemusest juba omandanud. Ning sedasi vabaneb ta kahtlematult oma töö köidikuist.

<<<<    >>>>