4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.40


ajñaś cāśraddadhānaś ca
saḿśayātmā vinaśyati
nāyaḿ loko 'sti na paro
na sukhaḿ saḿśayātmanaḥ


ajñaḥ — rumal, teadmisteta autoriteetsetest pühakirjadest; ca — ning; aśraddadhānaḥ — usuta pühakirjadesse; ca — samuti; saḿśaya — kahtlustega; ātmā — isik; vinaśyati — langeb tagasi; na — mitte kunagi; ayam — selles; lokaḥ — maailmas; asti — eksisteerib; na — ega; paraḥ — järgmises elus; na — ei; sukham — õnn; saḿśaya — kahtleva; ātmanaḥ — inimese.

TÕLGE

Kuid teadmisteta ja uskmatud inimesed, kes kahtlevad pühakirjades, ei jõua Jumala teadvuseni, vaid langevad. Kahtlev hing ei saa tunda õnne ei selles ega ka järgmises maailmas.


SELGITUS

Paljudest autoriteetsetest pühakirjadest on parim "Bhagavad-gītā". Inimesed, kes elavad peaaegu loomade kombel, ei usu autoriteetsetesse pühakirjadesse või ei oma neist teadmisi. Isegi kui mõned nende hulgast omavad pühakirjadest teadmisi ja oskavad sealt lõike tsiteerida, puudub neil usk pühakirjade sõnadesse. Ja isegi juhul, kui mõned inimesed usuvad sellistesse pühakirjadesse nagu "Bhagavad-gītā", ei oma nad usku Jumala Isiksusse, Śrī Kṛṣṇasse, ning nad ei teeni Teda. Sellised inimesed ei püsi Kṛṣṇa teadvuses ning langevad. Kõigist eespool nimetatud inimestest ei saavuta need, kes ei ole usklikud ja kes kahtlevad pühakirjades, mitte mingit arengut. Inimesed, kes ei usu Jumalasse ja Tema avaldatud sõnadesse, ei kohta ei selles ega järgmises maailmas midagi head. Nende jaoks pole mingit õnne. Seepärast tuleb usus järgida pühakirjade ettekirjutusi, et tõusta seeläbi teadmiste tasandile. Üksnes pühakirjades antud teadmised võivad aidata inimesel tõusta vaimse mõistmise transtsendentaalsele tasandile. Teisisõnu väljendudes ei ole kahtlejail mingeid võimalusi vaimseks vabanemiseks. Seepärast peame me edu saavutamiseks järgima õpilasjärgnevusahelas seisvate suurte ācāryate eeskuju.

<<<<    >>>>