4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.34


tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaḿ
jñāninas tattva-darśinaḥ


tat — neid teadmisi erinevatest ohverdustest; viddhi — püüa mõista; praṇipātena — vaimse õpetaja poole pöördumisega; paripraśnena — alandlike küsimustega; sevayā — teenimisega; upadekṣyanti — nad õnnistavad; te — sind; jñānam — teadmistega; jñāninaḥ — eneseteadvustamiseni jõudnud; tattva — tõe; darśinaḥ — nägijad.

TÕLGE

Ürita teada saada tõde, pöördudes vaimse õpetaja poole. Esita talle alandlikult küsimusi ning teeni teda. Eneseteadvustamiseni jõudnud hinged suudavad anda sulle teadmisi, sest nemad on näinud tõde.


SELGITUS

Vaimse eneseteadvustamise tee on kahtlemata raske. Seepärast soovitab Jumal meile pöörduda tõelise vaimse õpetaja poole, kes asetseb Jumalast Endast algavas õpilasjärgnevusahelas. Kellelgi ei ole võimalik saada tõeliseks vaimseks õpetajaks, järgimata seda õpilasjärgnevusahela põhimõtet. Algne vaimne õpetaja on Jumal Ise ning õpilasjärgnevusahelasse kuuluv inimene saab oma õpilasele anda Jumala sõnumit edasi sellisena nagu see on. Keegi ei saa jõuda vaimse eneseteadvustamiseni, luues oma süsteemi, nagu see on praegu moes rumalpeadest teesklejate hulgas. "Bhāgavatam" (6.3.19) ütleb: dharmaḿ tu sākṣād bhagavat-praṇītam — religiooni tee on avaldanud otseselt Jumal Ise. Seepärast ei saa mõttespekulatsioonid või kuivad argumendid kedagi õigele teele juhtida. Ka tarkade raamatute iseseisva uurimise läbi ei saa inimene saavutada arengut vaimses elus. Teadmiste saamiseks tuleb pöörduda tõelise vaimse õpetaja poole. Sellisele vaimsele õpetajale tuleb täielikult alistuda ning olla tema tühiseim teener, loobudes igasugusest ekslikust uhkusest. Eneseteadvustamiseni jõudnud vaimse õpetaja rahuldamine on vaimses elus arengu saavutamise saladus. Küsimused ja alandlik suhtumine on sobiv moodus vaimse mõistmiseni jõudmiseks. Alandliku suhtumise ja teenimiseta jäävad haritud vaimselt õpetajalt küsitud küsimused kasutuiks. Õpilasel tuleb läbi teha vaimse õpetaja poolt antav test ning kui vaimne õpetaja näeb õpilase siirast soovi, siis õnnistab ta õpilast kohe tõelise vaimse mõistmisega. Selles värsis mõistetakse hukka nii pime järgimine kui ka absurdsed küsimused. Vaimset õpetajat ei tule mitte üksnes alandlikkuses kuulata, vaid temalt tuleb omandada ka asjade selge mõistmine alistumise, küsimuste ja teenimise läbi. Tõeline vaimne õpetaja on loomult õpilase vastu väga lahke. Seepärast, kui õpilane on alandlik ning alati valmis teda teenima, kasvab teadmiste saamisest ja küsimuste esitamisest välja täiuslik vastastikune suhe.

<<<<    >>>>