4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.28


dravya-yajñās tapo-yajñā
yoga-yajñās tathāpare
svādhyāya-jñāna-yajñāś ca
yatayaḥ saḿśita-vratāḥ


dravya-yajñāḥ — oma vara ohverdamine; tapaḥ-yajñāḥ — askeetluse teel ohverdamine; yoga-yajñāḥ — kaheksaastmelise müstitsismi teel ohverdamine; tathā — sel viisil; apare — teised; svādhyāya — "Vedade" uurimise teel ohverdamine; jñāna-yajñāḥ — transtsendentaalsete teadmiste arendamise teel ohverdamine; ca — samuti; yatayaḥ — valgustunud inimesed; saḿśita-vratāḥ — andnud paljunõudvaid tõotusi.

TÕLGE

Olles andnud paljunõudvaid tõotusi, jõuavad mõned inimesed valgustatuseni oma vara ohverdades, mõned ränkasid askeese sooritades, kaheksaastmelist müstilist joogat praktiseerides või transtsendentaalsete teadmiste arendamiseks "Vedasid" uurides.


SELGITUS

Kõik need ohverdused võib jagada erinevatesse kategooriatesse. Osad inimesed ohverdavad oma vara mitmesugustel heategevuslikel eesmärkidel. Indias avavad rikkad töösturid ja kuningliku suguvõsa liikmed mitmesuguseid heategevusasutusi, nagu dharma-śālā, anna-kṣetra, atithi-śālā, anāthālaya ja vidyā-pīṭha. Ka teistes maades eksisteerib suur hulk ravikeskusi, vanadekodusid ja teisi taolisi asutusi, mis jagavad vaestele tasuta toitu, haridust ja arstiabi. Kõiki taolisi heategevuslikke tegevusi nimetatakse dravyamaya-yajñaks. On samuti inimesi, kes elus kõrgemale tasandile jõudmise või kõrgematele planeetidele tõusmise nimel sooritavad vabatahtlikult erilaadseid askeese, nagu candrāyaṇa ja cāturmāsya. Need protsessid kohustavad inimest andma paljunõudvaid tõotusi, järgimaks elus teatud reegleid. Näiteks cāturmāsya tõotuse andnud õpilane ei aja aastas nelja kuu jooksul (juulist oktoobrini) kordagi habet, hoidub teatud toitudest, ei söö kunagi üle ühe korra päevas ega lahku kodunt. Sellist mugavuste ohvriks toomist nimetatakse tapomaya-yajñaks. On veel teisi inimesi, kes praktiseerivad erinevaid müstilise jooga süsteeme nagu Patañjali süsteemi (mille eesmärgiks on liituda Absoluudi eksistentsiga) või haṭha-joogat või aṣṭāńga-joogat (mille eesmärgiks teatud täiuslikkuste saavutamine). Ning mõned inimesed reisivad kõikidesse pühadesse palverännakupaikadesse. Kõiki neid meetodeid nimetatakse yoga-yajñadeks ehk ohverdusteks materiaalses maailmas teatud täiuslikkuse saavutamise nimel. Mõned inimesed hõivavad end aga vedaliku kirjanduse uurimisega, lugedes eeskätt "Upaniṣade" ja "Vedānta-sūtraid" või sāńkhya filosoofiat. Kõiki neid meetodeid nimetatakse svādhyāya-yajñadeks ehk õppimise ohverdusteks. Kõik need joogid praktiseerivad erinevaid ohverdusi kindlas usus, püüeldes elu kõrgema tasandi poole. Kṛṣṇa teadvus on aga kõigist neist erinev, kuna see on Kõigekõrgema Jumala otsene teenimine. Kṛṣṇa teadvuseni pole võimalik jõuda ühegi eespool nimetatud ohverduse praktiseerimise läbi, vaid üksnes Jumala ja Tema tõeliste pühendunute armulikkuse läbi. Seepärast on Kṛṣṇa teadvus oma olemuselt transtsendentaalne.

<<<<    >>>>