4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.26


śrotrādīnīndriyāṇy anye
saḿyamāgniṣu juhvati
śabdādīn viṣayān anya
indriyāgniṣu juhvati


śrotra-ādīni — nagu kuulamise protsess; indriyāṇi — meeled; anye — teised; saḿyama — piirangu; agniṣu — tuledes; juhvati — ohverdavad; śabda-ādīn — helivibratsiooni jne; viṣayān — meelte nautimise objekte; anye — teised; indriya — meeleelundite; agniṣu — tuledes; juhvati — nad ohverdavad.

TÕLGE

Mõned inimesed [ehtsad brahmacārīd] ohverdavad kuulamise protsessi ja meeled mõistuse kontrollimise tules ning teised [reguleeritud elu elavad pereinimesed] ohverdavad meelte ihaldusobjektid meelte tules.


SELGITUS

Inimühiskonna nelja jaotusse kuuluvad inimesed — brahmacārīd, gṛhasthad, vānaprasthad ja sannyāsīd — on kõik seadnud endale eesmärgiks saada täiuslikeks joogideks ehk transtsendentalistideks. Kuna inimelu ei ole mõeldud enese meeleliseks rahuldamiseks loomade kombel, on inimühiskonna neli jaotust rajatud nii, et inimene saaks vaimses elus täiustuda. Brahmacārīd ehk tõelise vaimse õpetaja hoole all olevad õpilased kontrollivad oma mõistust meelelistest naudingutest hoidumise läbi. Brahmacārī kuulab ainult Kṛṣṇat teadvust puudutavaid sõnu. Kuulamine on mõistmise alus ning seepärast hõivab puhas brahmacārī end täielikult protsessiga, mis kannab nimetust harer nāmānukīrtanam — Jumalale ülistuse laulmine ning Jumala ülistuse kuulamine. Brahmacārī hoidub materiaalsete helivibratsioonide kuulamisest, kuulates üksnes transtsendentaalset Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa helivibratsiooni. Ka pereinimesed, kellele teatud meelelised naudingud on lubatud, võimaldavad endale neid naudinguid suurte piirangutega. Seksuaalelu, uimastavate ainete tarbimine ning lihasöömine on inimühiskonnas valdavad kalduvused, kuid reguleeritud elu elav pereinimene ei luba endale piiramatult seksuaalelu ega teisi meelelisi naudinguid. Religioossete printsiipide kohane abielu on igas tsiviliseeritud inimühiskonnas õigeks tunnistatud, sest sel moel on võimalik seksuaalelu piirata. See piiratud, kiindumusteta seksuaalelu on samuti omamoodi yajña, sest reguleeritud elu elav pereinimene ohverdab üldise suundumuse meelte rahuldamisele kõrgema, transtsendentaalse elu nimel.

<<<<    >>>>