4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.25


daivam evāpare yajñaḿ
yoginaḥ paryupāsate
brahmāgnāv apare yajñaḿ
yajñenaivopajuhvati


daivam — pooljumalate kummardamises; eva — niimoodi; apare — mõned teised; yajñam — ohverdust; yoginaḥ — müstikud; paryupāsate — teenivad täiuslikult; brahma — Absoluutse Tõe; agnau — tules; apare — teised; yajñam — ohverdust; yajñena — ohverduse läbi; eva — sel moel; upajuhvati — ohverdavad.

TÕLGE

Mõned joogid teenivad täiuslikult pooljumalaid, sooritades neile erinevaid ohverdusi, ning mõned toovad ohverdusi Kõigekõrgema Brahmani tulle.


SELGITUS

Nagu eespool kirjeldatud, nimetatakse Kṛṣṇa teadvuses oma kohustusi täitvat inimest samuti täiuslikuks joogiks või esmaklassiliseks müstikuks. Kuid on ka teisi, kes sooritavad sarnaseid ohverdusi pooljumalaid kummardades, ning veel teisi, kes sooritavad ohverdusi Kõigekõrgemale Brahmanile — Kõigekõrgema Jumala impersonaalsele avaldumisele. Seega eksisteerivad vastavalt neile erinevatele kategooriatele erinevad ohverdused. Sellised erinevate inimeste poolt sooritatud, erinevatesse kategooriatesse kuuluvad ohverdused erinevad üksteisest vaid nime poolest. Iseenesest tähendab ohverdus Kõigekõrgema Jumala, Viṣṇu, keda tuntakse ka Yajñana, rahuldamist. Kõik erinevad ohverdused võib jagada põhimõtteliselt kaheks: ohverdused, mille läbi ihaldatakse ilmalikke väärtusi ning ohverdused, mille abil püüeldakse transtsendentaalsete teadmiste poole. Need, kes viibivad Kṛṣṇa teadvuses, ohverdavad kogu oma materiaalse omandi Kõigekõrgema Jumala rahuldamiseks, samas kui teised inimesed, kes ihaldavad ajalikku materiaalset õnne, ohverdavad oma varanduse selliste pooljumalate nagu Indra, päikesejumala ja teiste rahuldamiseks. Impersonalistid ohverdavad oma isikliku identiteedi, liitudes impersonaalse Brahmani eksistentsi. Pooljumalad on väga suure mõjuvõimuga elusolendid, kelle kätte Kõigekõrgem Jumal on volitanud kõikide materiaalsete varade nagu soojuse, veevarude, ja universumi valguse järelevalve. Need, kes on huvitatud materiaalsest kasust, teenivad erinevate vedalike rituaalide kohaste ohverduste abil pooljumalaid. Neid nimetatakse bahv-īśvara-vādīdeks ehk polüteistideks. Need aga, kes kummardavad Absoluutse Tõe impersonaalset avaldumist ning kes peavad pooljumalaid ajalikeks, toovad kõrgeimasse tulle ohvriks oma individuaalse "mina" ning lõpetavad sedasi oma individuaalse eksisteerimise, liitudes Kõigekõrgema eksistentsiga. Sellised impersonalistid ohverdavad oma aja filosoofilistele spekulatsioonidele, püüdes mõista Kõigekõrgema transtsendentaalset loodust. Teisisõnu öeldes ohverdavad iseenda rahuldamise nimel töötavad inimesed oma materiaalse vara materiaalsete naudingute nimel, samas kui impersonalistid ohverdavad oma materiaalsed määratlused, eesmärgiga liituda Kõigekõrgema eksistentsi. Impersonalisti jaoks on ohverduse tulealtariks Kõigekõrgem Brahman ning ohvriks tema individuaalsus, mille võtab vastu Brahmani tuli. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene, nagu Arjuna, ohverdab aga Kṛṣṇa rahuldamiseks kõik — nii oma materiaalse omandi kui ka omaenese isiklikud huvid. Seega on ta esmaklassiline joogi, kuid ta ei kaota oma indivuaalsust.

<<<<    >>>>