4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.24


brahmārpaṇaḿ brahma havir
brahmāgnau brahmaṇā hutam
brahmaiva tena gantavyaḿ
brahma-karma-samādhinā


brahma — looduselt vaimne; arpaṇam — panus; brahma — Kõigekõrgem; haviḥ — või; brahma — vaimne; agnau — neelavas tules; brahmaṇā — vaimse hinge poolt; hutam — pakutud; brahma — vaimne kuningriik; eva — kindlasti; tena — tema poolt; gantavyam — olla saavutatav; brahma — vaimsetesse; karma — tegevustesse; samādhinā — täieliku süvenemise läbi.

TÕLGE

Inimene, kes on täielikult süvenenud Kṛṣṇa teadvusesse, jõuab kindlasti vaimsesse kuningriiki, sest ta on täielikult pühendunud üksnes vaimsetele tegevustele, mille lõpptulemus on absoluutne ning milles ohverdatu on samuti looduselt vaimne.


SELGITUS

Antud värsis kirjeldatakse seda, kuidas Kṛṣṇa teadvuses sooritatud tegevused viivad lõpuks vaimse eesmärgi saavutamiseni. Kṛṣṇa teadvus hõlmab väga palju erinevaid tegevusi ning kõigist neist räägitakse täpsemalt järgmistes värssides. Siin kirjeldatakse aga Kṛṣṇa teadvuse põhimõtet. Tingimustest sõltuv hing, sattunud materiaalse saastatuse köidikuisse, on sunnitud tegutsema materiaalses keskkonnas ning samal ajal peab ta ometigi püüdma sellest välja pääseda. Protsessi, mille abil tingimustest sõltuv hing võib materiaalsest keskkonnast vabaks pääseda, nimetatakse Kṛṣṇa teadvuseks. Näiteks inimest, kes kannatab kõhuvalude all liigse piimatoodete tarbimise tõttu, ravitakse just nimelt veel ühe piimatoote — jogurti abil. Mateeriasse haaratud, tingimustest sõltuvat hinge saab ravida Kṛṣṇa teadvuse abil, nagu seda kinnitatakse "Gītās". Tavaliselt tuntakse seda protsessi kui yajñat ehk tegevusi (ohverdusi), mis on suunatud Viṣṇu ehk Kṛṣṇa rahuldamisele. Mida enam me sooritame materiaalse maailma tegevusi Kṛṣṇa teadvuses või üksnes Viṣṇu heaks, seda enam vaimsustub meid ümbritsev keskkond täielikku Kṛṣṇa teadvusesse süvenemise läbi. Sõna brahma (Brahman) tähendab "vaimne". Jumal on vaimne ning Tema transtsendentaalse keha kiiri nimetatakse brahmajyotiks, Jumala vaimseks säraks. Kõik eksisteeriv asetseb selles brahmajyotis, ent kui jyoti on illusiooniga (ehk māyāga) või meeleliste naudingutega kaetud, siis nimetatakse seda materiaalseks. Selle materiaalse loori saab Kṛṣṇa teadvuse abil koheselt eemaldada, sest Kṛṣṇa teadvuse nimel sooritatud ohverduse, sellise ohverduse nautija, nautimise protsess, ohverduse tooja ja tulemus on kõik kokku Brahman ehk Absoluutne Tõde. Māyā poolt kaetud Absoluutset Tõde nimetatakse mateeriaks. Mateeria, mis on aga rakendatud Absoluutse Tõe teenimisse, saab tagasi oma vaimsed omadused. Kṛṣṇa teadvus on protsess, mille abil seotakse illusoorne teadvus Brahmani ehk Kõigekõrgemaga. Öeldakse, et Kṛṣṇa teadvusega täielikult hõivatud mõistus viibib samādhis ehk transis. Kõike, mida tehakse sellisel transtsendentaalsel teadvuse tasandil, nimetatakse yajñaks ehk Absoluudile ohverdamiseks. Sellise vaimse teadvuse puhul muutuvad ohverdaja, ohverdus, ohverduse nautija, ohverduse korraldaja ehk läbiviija, ning lõplik tulemus või saavutus, kõik, Absoluudis, Kõigekõrgemas Brahmanis üheks. Selline on Kṛṣṇa teadvuse meetod.

<<<<    >>>>