4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.19


yasya sarve samārambhāḥ
kāma-sańkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaḿ
tam āhuḥ paṇḍitaḿ budhāḥ


yasya — see, kelle; sarve — kõikvõimalikud; samārambhāḥ — üritused; kāma — meeleliste naudingute ihaldamisele põhinev; sańkalpa — sihikindlus; varjitāḥ — on ilma; jñāna — täiuslike teadmiste; agni — tule poolt; dagdha — põletatud; karmāṇam — kelle töö; tam — teda; āhuḥ — kuulutavad; paṇḍitam — õpetatud; budhāḥ — need, kes teavad.

TÕLGE

Inimest tuleb pidada täielikke teadmisi omavaks, kui ükski tema püüdlustest pole suunatud enese meelelisele rahuldamisele. Targad nimetavad sellist inimest tegutsejaks, kelle töö järelmõjud on täiuslike teadmiste tule poolt ära põletatud.


SELGITUS

Ainult täielikke teadmisi omav inimene suudab mõista Kṛṣṇa teadvuses viibiva inimese tegevusi. Kuna Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei oma kalduvust meelelisteks naudinguteks, tuleb mõista, et täiuslikud teadmised oma algolemuslikust positsioonist kui Jumala Kõrgeima Isiksuse igavesest teenrist on tema töö järelmõjud ära põletanud. Tõeliselt õpetatud inimene on see, kes on saavutanud sellise teadmiste täiuslikkuse. Selle teadmise — et inimene on Jumala igavene teener — arendamist võrreldakse tulega. Kui selline tuli on kord juba süüdatud, siis võib see põletada tuhaks kõikvõimalike tegevuste järelmõjud.

<<<<    >>>>