4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.18


karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt


karmaṇi — tegevuses; akarma — tegevusetus; yaḥ — see, kes; paśyet — näeb; akarmaṇi — tegevusetuses; ca — samuti; karma — karmaline tegevus; yaḥ — see, kes; saḥ — tema; buddhi-mān — on arukas; manuṣyeṣu — inimühiskonnas; saḥ — tema; yuktaḥ — asub transtsendentaalses positsioonis; kṛtsna-karma-kṛt — ehkki hõivatud kõikvõimalike tegevustega.

TÕLGE

See, kes näeb tegevusetuses tegevust ja tegevuses tegevusetust, on arukas inimene. Selline inimene asub transtsendentaalses positsioonis, ehkki ta on hõivatud kõikvõimalike tegevustega.


SELGITUS

Kṛṣṇa teadvuses tegutsev inimene on loomulikult vaba karma köidikutest. Kõik tema tegevused on sooritatud Kṛṣṇa heaks ning seetõttu ei naudi ta oma töö tulemusi ega kannata nende pärast. Ehkki ta on hõivatud kõikvõimalike tegevustega, kuulub ta inimühiskonna arukasse ossa, sest ta tegutseb Kṛṣṇa heaks. Akarma tähendab "vaba oma töö järelmõjudest". Impersonalist loobub karmalistest tegevustest hirmu tõttu, et nende järelmõjud võivad osutuda komistuskivideks eneseteadvustamise teel, kuid personalist teab täpselt, et tema positsioon on olla Jumala Kõrgeima Isiksuse igavene teener. Seepärast rakendab ta end Kṛṣṇa teadvuse tegevustesse. Kuna ta sooritab kõike Kṛṣṇa heaks, naudib ta oma kohustuste täitmise läbi ainult transtsendentaalset õnne. Need, kes on hõivanud end Kṛṣṇa teadvuse protsessis, ei ihalda isiklikke meelelisi naudinguid. Enese tunnetamine Kṛṣṇa igavese teenrina muudab inimese oma töö kõikvõimalike järelmõjude suhtes immuunseks.

<<<<    >>>>