4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.17


karmaṇo hy api boddhavyaḿ
boddhavyaḿ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaḿ
gahanā karmaṇo gatiḥ


karmaṇaḥ — töö; hi — kindlasti; api — samuti; boddhavyam — tuleb aru saada; boddhavyam — tuleb aru saada; ca — samuti; vikarmaṇaḥ — keelatud töö; akarmaṇaḥ — tegevusetuse; ca — samuti; boddhavyam — tuleb aru saada; gahanā — väga raske; karmaṇaḥ — töö; gatiḥ — pääs.

TÕLGE

Tegutsemise mitmetahulisust on väga raske mõista. Seepärast peaks inimene täpselt teadma, mis on tegevus, mis on keelatud tegevus ning mis on tegevusetus.


SELGITUS

Kui inimene omab tõepoolest tugevat soovi vabaneda materiaalsetest köidikutest, peab ta mõistma, mille poolest tegevus, tegevusetus ja autoriteetide poolt mitte heaks kiidetud tegevus üksteisest erinevad. Inimene peab põhjalikult analüüsima tegevusi, väärastunud tegevusi ja tegevuste järelmõjusid, sest nende teemade mõistmine on väga raske. Mõistmaks Kṛṣṇa teadvust ja tegevuste erinevaid jaotusi peab inimene välja selgitama, millised on tema suhted Kõigekõrgemaga. See, kes on seda põhjalikult mõistnud, teab, et iga elusolend on Jumala igavene teener ning peab seetõttu tegutsema Kṛṣṇa teadvuses. Kogu "Bhagavad-gītā" eesmärk on aidata inimesel sellise järelduseni jõuda. Kõikidest teistest järeldustest, mis on vastuolus Kṛṣṇa teadvuse ja sellekohaste tegevustega, lähtuvaid tegevusi nimetatakse vikarmaks ehk keelatud tegevusteks. Selle kõige mõistmiseks on vajalik suhelda Kṛṣṇa teadvuse autoriteetidega, sest selle saladuse õppimine nendelt on võrdväärne selle õppimisega otse Jumalalt Endalt. Vastasel juhul satuvad ka kõige arukamad inimesed segadusse.

<<<<    >>>>