4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on 4.16


kiḿ karma kim akarmeti
kavayo 'py atra mohitāḥ
tat te karma pravakṣyāmi
yaj jñātvā mokṣyase 'śubhāt


kim — mis on; karma — tegevus; kim — mis on; akarma — tegevusetus; iti — sel moel; kavayaḥ — arukas; api — samuti; atra — selles küsimuses; mohitāḥ — on segadusse aetud; tat — seda; te — sulle; karma — töö; pravakṣyāmi — Ma selgitan; yat — mida; jñātvā — teades; mokṣyase — sa saavutad vabanemise; aśubhāt — ebaõnnest.

TÕLGE

Isegi arukad inimesed ei suuda otsustada, mis on tegevus ja mis tegevusetus. Ma selgitan sulle nüüd, mis on tegevus, ning seda mõistes vabaned sa igasugusest ebaõnnest.


SELGITUS

Kṛṣṇa teadvuses tuleb toimida vastavalt varasemate tõeliste pühendunute eeskujule. Seda soovitatakse viieteistkümnendas värsis. Seda, miks Kṛṣṇa teadvust ei tohiks praktiseerida iseseisvalt, selgitatakse järgnevas lõigus.

Käesoleva peatüki alguses selgitati, et tegutsedes Kṛṣṇa teadvuses, tuleb järgida autoriteetsete, õpilasjärgnevusahelasse kuuluvate isiksuste juhendusi. Jumal selgitas Kṛṣṇa teadvuse süsteemi esmalt päikesejumalale, päikesejumal selgitas seda oma pojale Manule, Manu selgitas seda oma pojale Ikṣvākule ning nõnda on seda süsteemi järgitud maakeral juba alates nendest iidsetest aegadest. Seetõttu tuleb järgida varasemate õpilasjärgnevusahelas asetsevate autoriteetide eeskuju. Vastasel juhul satuvad ka kõige arukamad inimesed Kṛṣṇa teadvuses toimimise standarditest segadusse. See oli ka põhjuseks, miks Jumal otsustas juhendused Kṛṣṇa teadvusest anda Arjunale isiklikult. Kuna Arjuna sai juhendused Kṛṣṇa teadvuse arendamiseks otse Jumalalt, ei satu see, kes järgib Arjuna eeskuju, kindlasti mitte kunagi segadusse.

Öeldakse, et pole võimalik mõista religiooni olemust, omandades teadmisi ebatäiusliku eksperimenteerimise läbi. Tegelikult saab religiooni põhimõtted kehtestada vaid Jumal Ise. Dharmaḿ tu sākṣād bhagavat-praṇītam ("Śrīmad-Bhāgavatam" 6.3.19). Keegi ei saa luua religioosseid printsiipe ebatäiuslike spekulatsioonide abil. Tuleb järgida selliste suurte autoriteetide nagu Brahmā, Śiva, Nārada, Manu, nelja Kumāra, Kapila, Prahlāda, Bhīṣma, Śukadeva Gosvāmī, Yamarāja, Janaka ja Bali Mahārāja eeskuju. Mõttespekulatsioonide läbi pole võimalik mõista, milles seisneb religioon või vaimne eneseteadvustamine. Seepärast selgitab Jumal põhjendamatust armulikkusest Oma pühendunute vastu isiklikult Arjunale, mis on tegevus ja mis on tegevusetus. Ainult Kṛṣṇa teadvuses tegutsedes on võimalik materiaalse eksistentsi köidikuist vabaks pääseda.

<<<<    >>>>