4. Peatükk: Transtsendentaalsed teadmised

Bhagavad-gītā nii nagu see on


BG 4.1: Jumala Kõrgeim Isiksus, Śrī Kṛṣṇa ütles: Mina õpetasin seda hävitamatut joogateadust päikesejumal Vivasvānile. Tema andis need teadmised edasi inimkonna esiisale Manule, kes omakorda õpetas seda teadust Ikṣvākule.

BG 4.2: Seega anti neid teadmisi edasi õpilasjärgnevusahela kaudu ning pühad kuningad mõistsid neid sel viisil. Kuid aja jooksul see ahel katkes ning sellega koos kadusid ka need teadmised oma algsel kujul.

BG 4.3: Täna jutustan Ma sulle seda iidset teadust suhetest Kõigekõrgemaga, kuna sa oled ühtaegu nii Minu pühendunu kui sõber ning suudad seetõttu mõista selle teaduse transtsendentaalset saladust.

BG 4.4: Arjuna ütles: Päikesejumal Vivasvān sündis varem kui Sina. Kuidas pean ma siis mõistma Sinu ütlust, et Sina õpetasid talle seda teadust aegade alguses?

BG 4.5: Jumala Isiksus ütles: Me mõlemad oleme läbi teinud mitmeid, mitmeid sünde. Mina mäletan neid kõiki, kuid sina, oo, vaenlaste alistaja, neid mäletada ei suuda.

BG 4.6: Ehkki Ma olen sündimatu ja Minu transtsendentaalne keha ei hävine kunagi ja ehkki Ma olen kõikide elusolendite Jumal, ilmun Ma ikkagi igal ajastul Oma algupärasel transtsendentaalsel kujul.

BG 4.7: Oo, Bharata järglane! Kui kunagi, ükskõik millal ja ükskõik kus, religiooni praktiseerimine unarusse vajub ning ateism võimust võtab, siis laskun Ma Ise.

BG 4.8: Vabastamaks jumalakartlikke, hävitamaks uskmatuid ning taaskehtestamaks religioosseid põhimõtteid, ilmun Ma isiklikult ajastust ajastusse.

BG 4.9: See, kes mõistab Minu ilmumise ja tegude transtsendentaalset loodust, ei pea oma praegusest kehast lahkudes enam sündima siia materiaalsesse maailma, sest tema, oo, Arjuna, jõuab Minu igavesse elupaika.

BG 4.10: Kiindumusest, hirmust ja vihast vabanenuna, täielikult Minusse süvenenult ning üksnes Minus varjupaika leides on paljud minevikus elanud isiksused Minust kõnelevate teadmiste abil puhastunud ning jõudnud sel viisil transtsendentaalse armastuseni Minu vastu.

BG 4.11: Ma tasun igaühele just niivõrd, kuivõrd ta Mulle alistub. Oo, Pṛthā poeg, kõik kulgevad Minu teed mööda.

BG 4.12: Inimesed ihaldavad saavutada selles maailmas edu karmalistes tegevustes ning seetõttu kummardavad nad pooljumalaid. Sedasi toimides saavad nad loomulikult kiiresti maitsta oma tegevuste vilju.

BG 4.13: Vastavalt materiaalse looduse kolmele guṇale ning nendest tulenevale tööle olen Ma loonud inimühiskonna neli jaotust. Ja ehkki Mina olen selle süsteemi looja, tea, et Mina Ise ei tee midagi, olles muutumatu.

BG 4.14: Ei ole ühtegi tööd, mis Mind mõjutaks, ning Ma ei püüdle ka ühegi tegevuse viljade poole. See, kes mõistab seda tõde Minust, ei satu samuti kunagi karmaliste tegevuste resultaatide köidikuisse.

BG 4.15: Kõik vabanemiseni jõudnud hinged toimisid iidsetel aegadel Minu transtsendentaalse olemuse sellisest mõistmisest lähtudes. Seepärast täida oma ettekirjutatud kohustusi, järgides nende eeskuju.

BG 4.16: Isegi arukad inimesed ei suuda otsustada, mis on tegevus ja mis tegevusetus. Ma selgitan sulle nüüd, mis on tegevus, ning seda mõistes vabaned sa igasugusest ebaõnnest.

BG 4.17: Tegutsemise mitmetahulisust on väga raske mõista. Seepärast peaks inimene täpselt teadma, mis on tegevus, mis on keelatud tegevus ning mis on tegevusetus.

BG 4.18: See, kes näeb tegevusetuses tegevust ja tegevuses tegevusetust, on arukas inimene. Selline inimene asub transtsendentaalses positsioonis, ehkki ta on hõivatud kõikvõimalike tegevustega.

BG 4.19: Inimest tuleb pidada täielikke teadmisi omavaks, kui ükski tema püüdlustest pole suunatud enese meelelisele rahuldamisele. Targad nimetavad sellist inimest tegutsejaks, kelle töö järelmõjud on täiuslike teadmiste tule poolt ära põletatud.

BG 4.20: Heites kõrvale kogu kiindumuse oma töö viljadesse, olles neist alati sõltumatu ja eneses rahuldatud, ei soorita ta kunagi karmalisi tegevusi, ehkki ta on kõikvõimalike erinevate töödega hõivatud.

BG 4.21: Selline arukas inimene tegutseb mõistust ja arukust täielikult kontrollides, öeldes lahti omanditundest enda vara suhtes ning tegutsedes ainult eluks hädavajaliku pärast. Sedasi toimides ei satu ta patuste tegude tagajärgede mõju alla.

BG 4.22: See, kes on rahuldunud iseenesest tulevate saavutustega, kes on vaba kahesusest ja kadedusest ning kes jääb häirimatuks nii edu kui ebaedu korral, ei satu kunagi oma tegevuste järelmõjude köidikuisse, ehkki ta tegutseb.

BG 4.23: Sellise inimese töö, keda materiaalse looduse guṇad ei mõjuta ning kes viibib täielikult transtsendentaalsete teadmiste tasandil, liitub täielikult transtsendentsusega.

BG 4.24: Inimene, kes on täielikult süvenenud Kṛṣṇa teadvusesse, jõuab kindlasti vaimsesse kuningriiki, sest ta on täielikult pühendunud üksnes vaimsetele tegevustele, mille lõpptulemus on absoluutne ning milles ohverdatu on samuti looduselt vaimne.

BG 4.25: Mõned joogid teenivad täiuslikult pooljumalaid, sooritades neile erinevaid ohverdusi, ning mõned toovad ohverdusi Kõigekõrgema Brahmani tulle.

BG 4.26: Mõned inimesed [ehtsad brahmacārīd] ohverdavad kuulamise protsessi ja meeled mõistuse kontrollimise tules ning teised [reguleeritud elu elavad pereinimesed] ohverdavad meelte ihaldusobjektid meelte tules.

BG 4.27: Teised, kes on huvitatud eneseteadvustamiseni jõudmisest mõistuse ning meelte kontrollimise läbi, ohverdavad kõikide meelte ning eluõhu funktsioonid kontrollile allutatud mõistuse tulle.

BG 4.28: Olles andnud paljunõudvaid tõotusi, jõuavad mõned inimesed valgustatuseni oma vara ohverdades, mõned ränkasid askeese sooritades, kaheksaastmelist müstilist joogat praktiseerides või transtsendentaalsete teadmiste arendamiseks "Vedasid" uurides.

BG 4.29: Ning on ka neid, kes püüavad hingamise piiramise läbi viibida transis. Nad praktiseerivad väljahingamise ohverdamist sissehingamisele ning sissehingamise ohverdamist väljahingamisele ja saavutavad nõnda lõpuks transiseisundi, olles hingamise täielikult peatanud. Teised, seevastu, vähendavad söömist ja toovad ohvriks väljahingamise väljahingamisele.

BG 4.30: Kõik need erinevate ohverduste sooritajad, kes teavad ohverduste eesmärki, puhastuvad pattude järelmõjudest ning, olles maitsnud ohverduste tulemuste nektarit, lähenevad nad kõrgeimale igavesele atmosfäärile.

BG 4.31: Oo, parim Kuru dünastiast, ohverdusi sooritamata ei saa sellel planeedil ega selles elus mitte kunagi keegi õnnelikuks; mida siis rääkida järgmisest elust?

BG 4.32: "Vedad" kiidavad heaks kõik need erinevad ohverdused, mis on sündinud erinevatest tegevustest. Neid sellistena tundes saavutad sa vabanemise.

BG 4.33: Oo, vaenlaste nuhtleja, teadlikult sooritatud ohverdus on parem kui lihtsalt materiaalse omandi ohverdamine. Ning lõppkokkuvõttes, oo, Pṛthā poeg, on kõikide ohverdustegevuste eesmärgiks transtsendentaalsete teadmiste saavutamine.

BG 4.34: Ürita teada saada tõde, pöördudes vaimse õpetaja poole. Esita talle alandlikult küsimusi ning teeni teda. Eneseteadvustamiseni jõudnud hinged suudavad anda sulle teadmisi, sest nemad on näinud tõde.

BG 4.35: Omandanud tõelised teadmised eneseteadvustamiseni jõudnud hingelt, ei lange sa enam kunagi illusiooni püünisesse, sest nende teadmiste läbi näed sa, et kõik elusolendid on vaid Kõigekõrgema osakesed ehk, teisisõnu öeldes, nad kuuluvad Minule.

BG 4.36: Isegi siis, kui sind peetakse patuseimaks kõikidest patustajatest, oled sa transtsendentaalsete teadmiste paati astudes võimeline kannatuste ookeani ületama.

BG 4.37: Nii nagu lõõmav tuli muudab tuhaks küttepuud, samamoodi, oo, Arjuna, muudab teadmiste tuli tuhaks kõik materiaalsete tegevuste järelmõjud.

BG 4.38: Selles maailmas pole midagi nii ülevat ja puhast kui transtsendentaalsed teadmised. Sellised teadmised on kogu müstitsismi küps vili. Ning see, kes on pühendunud teenimises täiuslikkuseni jõudnud, naudib aja jooksul neid teadmisi omaenese südames.

BG 4.39: Usklik inimene, kes on pühendanud end transtsendentaalsete teadmiste omandamisele ning kes on alistanud oma meeled enese tahtele, on nende teadmiste omandamiseks valmis ning, olles need omandanud, saavutab ta peatselt kõrgeima vaimse rahu.

BG 4.40: Kuid teadmisteta ja uskmatud inimesed, kes kahtlevad pühakirjades, ei jõua Jumala teadvuseni, vaid langevad. Kahtlev hing ei saa tunda õnne ei selles ega ka järgmises maailmas.

BG 4.41: See, kes on rakendanud end pühendunud teenimisse, öeldes lahti kõikide tegevuste viljadest, ning kelle kahtlused on transtsendentaalsete teadmistega hävitatud, on tõepoolest jõudnud iseendani. Ning sedasi, oo, rikkuste vallutaja, ei seo ta end töö tulemustega.

BG 4.42: Seepärast tuleb kahtlused, mis on sündinud teadmatusest su südames, teadmiste relvaga purustada. Relvastatud joogaga, oo, Bhārata, tõuse ja võitle.