3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.8


niyataḿ kuru karma tvaḿ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasiddhyed akarmaṇaḥ


niyatam — ettekirjutatud; kuru — täida; karma — kohustusi; tvam — sina; karma — töö; jyāyaḥ — parem; hi — kindlasti; akarmaṇaḥ — kui tegevusetus; śarīra — kehaline; yātrā — alalhoidmine; api — isegi; ca — samuti; te — sinu; na — mitte kunagi; prasiddhyet — kajastub; akarmaṇaḥ — ilma tööta.

TÕLGE

Täida oma ettekirjutatud kohustusi, sest selline toimimisviis on märksa parem kui tööst loobumine. Ilma tööta pole võimalik isegi oma füüsilist keha alal hoida.


SELGITUS

Maailmas on palju pseudomediteerijaid, kes kuulutavad valelikult, et nad on suursugust päritolu, nagu ka kõrge positsiooniga inimesi, kes valetavad, nagu oleksid nad ohverdanud kõik vaimse arengu nimel, kuigi nad tegelevad vaimsete asjadega vaid rahalistel põhjustel. Jumal Kṛṣṇa ei tahtnud, et Arjunast saaks teeskleja. Vastupidi, Jumal soovis, et Arjuna täidaks kṣatriyale ette kirjutatud kohustusi. Arjuna oli pereinimene ja sõjaväe kindral, ning seepärast oli tema jaoks parim toimimisviis sellise staatuse juurde ka jääda ning perekondlikule kṣatriyale ette kirjutatud religioosseid kohustusi täita. Ettekirjutatud kohustusi täites puhastab ilmalik inimene järk-järgult oma südame ning vabaneb materiaalsest saastast. Üksnes enese alalhoiule keskendatud niinimetatud loobumust pole Jumal kunagi heaks kiitnud, ning seda pole heaks kiitnud ka ükski pühakiri. Mingit tööd tuleb hinge ja keha kooshoidmiseks niikuinii teha. Meelevaldne tööst loobumine enne materialistlikest kalduvustest puhastumist pole õige teguviis. Igaüks, kes viibib materiaalses maailmas, omab aga kindlasti ebapuhtaid kalduvusi, soovides valitseda materiaalse looduse üle, ehk, teisisõnu väljendudes, soovib meelelisi naudinguid. Inimene peab vabanema sellistest ebapuhastest kalduvustest. Kui inimene ei tee seda, ettekirjutatud kohustusi täites, ei tohiks ta kunagi püüda saada niinimetatud transtsendentalistiks, kes on loobunud igasugusest tööst ja elab vaid teiste kulul.

<<<<    >>>>