3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.34


indriyasyendriyasyārthe
rāga-dveṣau vyavasthitau
tayor na vaśam āgacchet
tau hy asya paripanthinau


indriyasya — meelte; indriyasya arthe — meelte ihaldusobjektides; rāga — kiindumus; dveṣau — ka kiindumustest lahtiütlemine; vyavasthitau — regulatsioonide alla seatud; tayoḥ — nende; na — mitte kunagi; vaśam — kontroll; āgacchet — inimene peab jõudma; tau — need; hi — kindlasti; asya — tema; paripanthinau — komistuskivid.

TÕLGE

Meelte ja nende ihaldusobjektide kokkupuutel tekkivate kiindumuste ja vastumeelsuste reguleerimiseks eksisteerivad kindlad printsiibid. Inimene ei tohi lasta sellistel kiindumustel ja vastumeelsustel enese üle võimust võtta, sest need on komistuskivideks vaimse eneseteadvustamise teel.


SELGITUS

Inimesed, kes viibivad Kṛṣṇa teadvuses, ei soovi loomulikult tegeleda materiaalsete meeleliste naudingutega. Kuid need, kes sellisel teadvuse tasandil veel ei asu, peaksid järgima pühakirjades kirja pandud reegleid. Meeleliste naudingute piiramatus ongi materiaalsete köidikute põhjustajaks, kuid see, kes järgib pühakirjades antud reegleid, ei seo end meelte ihaldusobjektidega. Näiteks seksuaalnauding on tingimusest sõltuva hinge üks vajadusi ning seepärast on seksuaalelu oma abikaasaga lubatud. Pühakirjade juhenduste kohaselt ei ole mehel lubatud astuda seksuaalvahekorda ühegi teise naisega peale tema oma naise. Kõikidesse teistesse naistesse peab ta suhtuma kui oma emasse. Kuid sellistest juhendustest hoolimata on mehel kalduvus seksuaalseteks suheteks teiste naistega. Inimene peab õppima selliseid kalduvusi ohjeldama, sest vastasel juhul saavad need meile komistuskivideks vaimse eneseteadvustamise teel. Seni, kuni me viibime materiaalses kehas, on vastavalt ettekirjutatud reeglitele lubatud rahuldada ka materiaalse keha vajadusi. Ja ometigi ei tohi arvata, et neid ettekirjutusi järgides vabaneme me automaatselt oma ihadest. Neid reegleid tuleb järgida nendesse kiindumata, sest ka piiratud meelelised naudingud võivad juhtida meid eksiteele, samamoodi nagu liiklusõnnetusi võib juhtuda kuninglikelgi teedel. Ehkki neid teid hoitakse väga heas korras, eksisteerib oht ka kõige kindlamal teel. Kokkupuute tõttu mateeriaga on meelelistele naudingutele alistumine olnud elusolendile omane juba väga pikka aega. Seepärast eksisteerib ka meeleliste naudingute reguleerimise korral ikkagi täiesti reaalne oht taas nende ohvriks langeda ning seepärast tuleb kõikide vahenditega hoiduda väikseimastki kiindumusest reguleeritud meelelistesse naudingutesse. Kuid kiindumus Kṛṣṇa teadvusse ja Kṛṣṇa pidev armastuslik teenimine vabastavad inimese kõikvõimalikest meelelistest tegevustest. Seepärast ei tohiks keegi kunagi püüda vältida kiindumist Kṛṣṇa teadvusse. Kõikvõimalikest meelelistest naudingutest lahtiütlemise eesmärgiks ongi jõuda lõpuks Kṛṣṇa teadvuse tasandile.

<<<<    >>>>