3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.33


sadṛśaḿ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiḿ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiḿ kariṣyati


sadṛśam — vastavalt; ceṣṭate — püüab; svasyāḥ — iseenda; prakṛteḥ — looduse guṇadest; jñāna-vān — õpetatud; api — ehkki; prakṛtim — loomust; yānti — kogevad; bhūtāni — kõik elusolendid; nigrahaḥ — allasurumine; kim — mida; kariṣyati — saab teha.

TÕLGE

Isegi teadmistega inimene käitub vastavalt oma loomusele, sest igaüks järgib loomust, mille ta looduse kolmelt guṇalt on omandanud. Mis kasu oleks selle allasurumisest?


SELGITUS

Inimene ei vabane materiaalse looduse kolme guṇa mõju alt enne, kui ta jõuab Kṛṣṇa teadvuse tasandile, nagu kinnitab Jumal Ise seitsmendas peatükis (7.14). Seepärast ei suuda puhtteoreetiliste teadmiste ehk hinge ja keha eristamise abil isegi kõige haritumad inimesed, kes viibivad ilmalikul tasandil, pääseda vabaks māyā köidikuist. On palju niinimetatud vaimseid inimesi, kes väidavad, et nad on vaimselt kõrgelt arenenud, kuid kes sisemuses on täielikult materiaalse looduse guṇade mõju all, millest kõrgemale tõusta nad ei suuda. Inimene võib küll omada laialdasi akadeemilisi teadmisi, ent kuna ta on olnud materiaalse maailmaga seotud juba pika aja jooksul, on ta kinni materiaalse looduse köidikuis. Kṛṣṇa teadvus aitab pääseda neist köidikuist vabaks, isegi kui inimene täidab oma materiaalseid kohustusi. Sellel, kes ei viibi veel täielikult Kṛṣṇa teadvuses, ei soovitata oma kohustuste täitmisest loobuda. Keegi ei tohiks äkitselt loobuda ettekirjutatud kohustuste täitmisest, et saada joogiks või transtsendentalistiks kunstlikul teel. Parem on jätkata tööd oma endises positsioonis ja püüda jõuda Kṛṣṇa teadvuse tasandile kõrgemalseisvate isiksuste juhendamise all. Sedasi on võimalik pääseda vabaks Kṛṣṇa māyā küüniste vahelt.

<<<<    >>>>