3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.26


na buddhi-bhedaḿ janayed
ajñānāḿ karma-sańginām
joṣayet sarva-karmāṇi
vidvān yuktaḥ samācaran


na — ei; buddhi-bhedam — arukuse lõhestust; janayet — ta peaks põhjustama; ajñānām — rumalate; karma-sańginām — nende, kes on kiindunud karmalisse tegevusse; joṣayet — ta peaks ühendama; sarva — kogu; karmāṇi — töö; vidvān — õpetatud inimene; yuktaḥ — hõivatud; samācaran — praktiseerides.

TÕLGE

Selleks, et mitte ajada segadusse rumalate inimeste mõistust, mis on kiindunud ettekirjutatud kohustuste täitmise resultaatidesse, ei tohiks õpetatud inimene ajendada neid tööst loobuma. Töötades pühendumuse vaimus, tuleks tal pigem rakendada neid kõikvõimalikesse tegevustesse [mis on suunatud Kṛṣṇa teadvuse järk-järgulisele arendamisele].


SELGITUS

Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — see on kõikide vedalike rituaalide lõplik eesmärk. Kõik rituaaltoimingud, kõik ohvritalitused, kõik, mis "Vedades" sisaldub, sealhulgas kõik juhendused materialistlikeks tegevusteks, on suunatud Kṛṣṇa mõistmisele, kes on elu lõplik eesmärk. Ent kuna tingimustest sõltuvad hinged ei oma teadmisi millestki kõrgemast kui meelelised naudingud, uurivad nad "Vedasid" just sellel eesmärgil. Vedalike rituaalide poolt reguleeritud karmaliste tegevuste ja meeleliste naudingute läbi tõusevad nad järk-järgult Kṛṣṇa teadvuseni. Seepärast ei tohiks vaimse eneseteadvustamiseni jõudnud, Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ajada teisi segadusse ei nende tegevustes ega mõistmises, tal tuleb lihtsalt tegutseda, näidates, kuidas kõik oma tegevuste viljad Kṛṣṇa teenimisele pühendada. Kṛṣṇa teadvuses viibiv õpetatud inimene peab toimima nii, et enese meeleliseks rahuldamiseks töötavad teadmatuses asuvad inimesed õpiksid tema eeskujul õigesti käituma ja toimima. Ehkki teadmatuses viibivat inimest ei tohi tema tegevustes segada, võib seda, kes väheselgi määral Kṛṣṇa teadvuses viibib, rakendada täielikult Jumala teenimisse, eeldamata teiste vedalike eeskirjade täitmist. Selline õnnelik inimene ei pea järgima vedalikke rituaale, sest otseselt Kṛṣṇa teadvuses töötamise läbi saavad talle osaks ka kõik need resultaadid, milleni ta oleks jõudnud oma ettekirjutatud kohustuste täitmise läbi.

<<<<    >>>>