3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.25


saktāḥ karmaṇy avidvāḿso
yathā kurvanti bhārata
kuryād vidvāḿs tathāsaktaś
cikīrṣur loka-sańgraham


saktāḥ — olles kiindunud; karmaṇi — ettekirjutatud kohustustes; avidvāḿsaḥ — teadmatu; yathā — samavõrd; kurvanti — nad teevad; bhārata — oo, Bharata järglane; kuryāt — peab tegema; vidvān — õpetatud; tathā — sedasi; asaktaḥ — vaba kiindumustest; cikīrṣuḥ — soovides juhtida; loka-sańgraham — valdavat osa inimesi.

TÕLGE

Teadmisteta inimene täidab oma kohustusi, olles kiindunud nende resultaatidesse, õpetatud inimene teeb seda aga vabana kiindumustest, juhtimaks inimesi õigele teele.


SELGITUS

Kṛṣṇa teadvuses viibivat ja Kṛṣṇa teadvuses mitteviibivat inimest eristavad teineteisest nende soovid. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei tee midagi, mis ei aita kaasa Kṛṣṇa teadvuse arendamisele. Ta võib küll väliselt teha oma tööd samamoodi nagu teadmatu inimene, kes on liiga tugevalt kiindunud materiaalsetesse tegevustesse, ent kui viimane tegutseb omaenese meelelise rahuldamise nimel, siis Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene teeb kõike vaid Kṛṣṇa rahuldamiseks. Seepärast peab Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene õpetama teistele, kuidas toimida ning kuidas rakendada oma tegevuste resultaadid Kṛṣṇa teadvuse arendamisse.

<<<<    >>>>