3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.24


utsīdeyur ime lokā
na kuryāḿ karma ced aham
sańkarasya ca kartā syām
upahanyām imāḥ prajāḥ


utsīdeyuḥ — häviksid; ime — kõik need; lokāḥ — maailmad; na — ei; kuryām — Ma täidan; karma — ettekirjutatud kohustused; cet — kui; aham — Mina; sańkarasya — soovimatu rahvastuse; ca — ja; kartā — looja; syām — oleksin; upahanyām — hävitaksin; imāḥ — kõik need; prajāḥ — elusolendid.

TÕLGE

Kui Ma ei täidaks ettekirjutatud kohustusi, variseksid kokku kõik need maailmad. Sedasi saaksin Ma soovimatu järelkasvu põhjustajaks ning hävitaksin kõikide elusolendite rahu.


SELGITUS

Varṇa-sańkaraks nimetatakse soovimatuid järglasi, kes häirivad ühiskonna üldist rahu. Sellise üldise rahu rikkumise vältimiseks on kehtestatud reeglid, mille täitmise läbi muutub kogu ühiskond otsekohe rahulikuks ja orienteerub vaimsele arengule. Kui Jumal Kṛṣṇa laskub siia maailma, siis loomulikult järgib Ta ka Ise selliseid reegleid, säilitamaks nende järgimise prestiizèi ja rõhutamaks nende järgimise tähtsust. Jumal on kõikide elusolendite isa ning kui elusolendeid eksitatakse, kannab kaudselt selle eest vastutust ka Jumal. Niipea kui ühiskonnas hakatakse üleüldiselt reguleerivate printsiipide järgimist ignoreerima, laskub Jumal Ise siia maailma ühiskonda parandama. Tuleb siiski meeles pidada, et me peame järgima Jumala poolt antud eeskuju, mitte aga püüdma Teda jäljendada. "Järgimine" ja "jäljendamine" on erinevad mõisted. Me ei saa jäljendada Jumala tegusid, näiteks tõsta üles Govardhana mäge, nagu seda tegi Jumal Oma lapsepõlves. Ükski inimene pole selleks võimeline. Me peame järgima Tema juhendusi, kuid me ei saa kunagi Tema tegusid järele teha. Seda kinnitab "Śrīmad-Bhāgavatam" (10.33.30-31):naitat samācarej jātu
manasāpi hy anīśvaraḥ
vinaśyaty ācaran mauḍhyād
yathārudro 'bdhi-jaḿ viṣam


īśvarāṇāḿ vacaḥ satyaḿ
tathaivācaritaḿ kvacit
teṣāḿ yat sva-vaco-yuktaḿ
buddhimāḿs tat samācaret


"Meil tuleb lihtsalt järgida Jumala ja Tema volitatud teenrite juhendusi. Nende juhendused toovad meile üksnes kasu ning iga arukas inimene toimib neid täpselt järgides. Ometigi ei peaks me püüdma nende tegusid järele teha. Me ei pea püüdma Śiva kombel mürgiookeani tühjaks juua."

Me peame alati arvesse võtma īśvarade ehk Päikese ja Kuu liikumist kontrollivate elusolendite kõrgemalseisvat positsiooni. Me pole võimelised matkima īśvarade tegusid, kes on ülivõimsad. Śiva jõi ära ookeanisuuruse koguse mürki, kui aga tavaline inimene püüaks ära juua kasvõi väikese osa sellest samast mürgist, sureks ta otsekohe. Eksisteerib suur hulk Śiva pseudopühendunuid, kes lubavad enesele gañjā (marihuaana) ja teiste samalaadsete uimastavate ainete manustamist, unustades samal ajal, et püüdes sedasi jäljendada Śivat, kutsuvad nad endale kaela vaid kiire surma. Samamoodi eksisteerib ka Jumal Kṛṣṇa pseudopühendunuid, kes armastavad jäljendada Jumalat Tema rāsa-līlās ehk armastuse tantsus, unustades, et Govardhana mäge ei suuda neist keegi üles tõsta. Seepärast on parim toimimisviis mitte püüda jäljendada selliseid võimsaid isiksusi, vaid lihtsalt järgida nende juhendusi. Samuti ei tohiks püüelda nende positsiooni omandamise poole, omamata selleks vastavaid omadusi. Me võime maailmas kohata paljusid Jumala "inkarnatsioone", kellel puudub Kõigekõrgema Jumala jõud ja võim.

<<<<    >>>>