3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.23


yadi hy ahaḿ na varteyaḿ
jātu karmaṇy atandritaḥ
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ


yadi — kui; hi — kindlasti; aham — Mina; na — ei; varteyam — toimin sellisel viisil; jātu — kunagi; karmaṇi — ettekirjutatud kohustuste täitmises; atandritaḥ — väga hoolikalt; mama — Minu; vartma — teed; anuvartante — hakkavad järgima; manuṣyāḥ — kõik inimesed; pārtha — oo, Pṛthā poeg; sarvaśaḥ — igas suhtes.

TÕLGE

Sest kui Ma peaksin eales loobuma ettekirjutatud kohustuste täpsest täitmisest, oo, Pārtha, järgiksid kõik inimesed kahtlemata Minu eeskuju.


SELGITUS

Säilitamaks ühiskonnas vaimses elus arenemiseks vajalikku rahu ja tasakaalu, eksisteerivad perekondlikud tavad, mida iga tsiviliseeritud inimene peaks järgima. Ehkki kõik sellised reeglid on kehtestatud tingimustest sõltuvate hingede ja mitte Jumal Kṛṣṇa jaoks, järgis Ta ikkagi kõiki taolisi reegleid, kui Ta religioossete printsiipide kehtestamiseks siia maailma laskus. Vastasel juhul oleks kogu lihtrahvas järginud Tema eeskuju, sest Tema on kõrgeim autoriteet. "Śrīmad-Bhāgavatamist" saame me teada, et Jumal Kṛṣṇa täitis kõiki religioosseid ettekirjutusi ja kohustusi, nii kodus kui ka sellest väljaspool, nagu see perekondlikule inimesele kohane.

<<<<    >>>>