3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.22


na me pārthāsti kartavyaḿ
triṣu lokeṣu kiñcana
nānavāptam avāptavyaḿ
varta eva ca karmaṇi


na — ei; me — Minu; pārtha — oo, Pṛthā poeg; asti — eksisteerib; kartavyam — ettekirjutatud kohustust; triṣu — kolmes; lokeṣu — planetaarsüsteemis; kiñcana — iga; na — mitte miski; anavāptam — soovitud; avāptavyam — olla saavutatud; varte — Ma olen hõivatud; eva — kindlasti; ca — samuti; karmaṇi — ettekirjutatud kohustustega.

TÕLGE

Oo, Pṛthā poeg, kogu kolmes planetaarsüsteemis pole ühtegi tööd, mida Ma peaksin tegema. Ma ei vaja mitte midagi ega tunne ka millestki puudust — ja ometigi täidan Ma ettekirjutatud kohustusi.


SELGITUS

Jumala Kõrgeimat Isiksust kirjeldatakse vedakirjanduses järgmiselt:tam īśvarāṇāḿ paramaḿ maheśvaraḿ
taḿ devatānāḿ paramaḿ ca daivatam
patiḿ patīnāḿ paramaḿ parastād
vidāma devaḿ bhuvaneśam īḍyam


na tasya kāryaḿ karaṇaḿ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca


"Kõigekõrgem Jumal on kõikide kontrollijate kontrollija ning Ta seisab kõrgemal kõikide planeetide valitsejatest. Kõik asub Tema kontrolli all. Igasugune võim, mida elusolend omab, on talle antud vaid Kõigekõrgema Jumala poolt; ise ei valitse ta kellegi üle. Kõigekõrgemat Jumalat kummardavad ka pooljumalad, sest Tema on kõikide valitsejate valitseja. Seega on Ta transtsendentaalne kõikide materiaalse maailma valitsejate ja kontrollijate suhtes ning Teda kummardavad kõik. Ei ole kedagi, kes oleks Temast võimsam; Tema on kõikide põhjuste kõrgeim põhjus.

Tema keha on erinev tavalise elusolendi kehast. Kõigekõrgema Jumala keha ja hinge vahel pole mingit erinevust. Ta on absoluutne. Kõik Tema meeled on transtsendentaalsed. Iga Tema meeltest võib täita ükskõik millise teise meele funktsiooni. Seepärast pole kedagi, kes oleks Temast võimsam või Temaga võrdväärne. Ta omab lõpmatult erinevaid energiaid ning seetõttu leiavad Tema teod aset automaatselt, loomuliku jadana." ("Śvetāśvatara Upaniṣad" 6.7-8)

Kuna Jumala Isiksuses eksisteerib kõik täiesti tõeliselt ja täielikus külluses, ei oma Jumala Kõrgeim Isiksus mitte mingeid kohustusi. Selle jaoks, kes sõltub oma tegevuse resultaatidest, eksisteerivad ettekirjutatud kohustused. Selle jaoks aga, kes üheski kolmest planetaarsüsteemist midagi saavutada ei taha, pole kahtlemata ka mitte mingeid kohustusi. Ja ometigi viibis Jumal Kṛṣṇa kṣatriyate juhina Kurukṣetra lahinguväljal, sest kṣatriyate kohustuseks on kaitsta ahistatuid. Ehkki Jumal asub kõikidest pühakirjade regulatsioonidest kõrgemal, ei tee ta midagi, mis oleks nendega vastuolus.

<<<<    >>>>