3. Peatükk: Karma–jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 3.10


saha-yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā
purovāca prajāpatiḥ
anena prasaviṣyadhvam
eṣa vo 'stv iṣṭa-kāma-dhuk


saha — koos; yajñāḥ — ohverdused; prajāḥ — generatsioonid; sṛṣṭvā — luues; purā — iidselt; uvāca — ütles; prajā-patiḥ — olendite Jumal; anena — seeläbi; prasaviṣyadhvam — olge üha õnnelikumad; eṣaḥ — see; vaḥ — teie; astu — olgu; iṣṭa — kõikide ihaldamisväärsete asjade; kāma-dhuk — andja.

TÕLGE

Loome alguses lõi kõikide olendite Jumal inimeste ja pooljumalate generatsiooni koos Viṣṇu rahuldamiseks mõeldud ohverdustega ning õnnistas neid, öeldes: "Olge õnnelikud selle yajña [ohverduse] abil, sest selle sooritamine annab teile kõik, mida te vajate õnnelikuks eluks ning vabanemise saavutamiseks."


SELGITUS

Kõikide olendite Jumala (Viṣṇu) poolt loodud materiaalne loome on võimalus tingimustest sõltuvatele hingedele pöörduda tagasi koju — Jumala juurde. Kõik materiaalses loomes viibivad elusolendid sõltuvad materiaalsest loodusest, sest nad on unustanud oma suhted Viṣṇuga ehk Kṛṣṇaga, s.o. Jumala Kõrgeima Isiksusega. Vedalikes pühakirjades antud juhenduste eesmärgiks on aidata meil mõista seda igavest suhet, nii nagu kinnitatakse "Bhagavad-gītās": vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Jumal ütleb, et "Vedade" eesmärk on mõista Teda. Vedalikes hümnides öeldakse: patiḿ viśvasyātmeśvaram. Seega on elusolendite valitseja Jumala Kõrgeim Isiksus, Viṣṇu. "Śrīmad-Bhāgavatamis" (2.4.20) kirjeldab Śrīla Śukadeva Gosvāmī Jumalat kui patit mitmel erineval moel:śriyaḥ patir yajña-patiḥ prajā-patir
dhiyāḿ patir loka-patir dharā-patiḥ
patir gatiś cāndhaka-vṛṣṇi-sātvatāḿ
prasīdatāḿ me bhagavān satāḿ patiḥ


Prajā-pati on Jumal Viṣṇu ning Ta on kõikide elusolendite, kõikide maailmade ja kogu ilu Jumal ja kõikide olendite kaitsja. Jumal lõi selle materiaalse maailma sellisel moel, et tingimustest sõltuvatel hingedel oleks võimalus omandada teadmisi, kuidas sooritada yajñasid (ohverdusi) Viṣṇu rahuldamiseks ja elada seeläbi ka materiaalses maailmas viibides muretult ning siseneda pärast oma praegusest materiaalsest kehast lahkumist Jumala kuningriiki. See ongi tingimustest sõltuva hinge kogu eluprogramm. Sooritades yajñasid, jõuab tingimustes sõltuv hing järk-järgult Kṛṣṇa teadvuse tasandile ning muutub igas mõttes jumalakartlikuks. Kali ajastu jaoks soovitavad vedalikud pühakirjad sańkīrtana-yajña ehk Jumala nimede kordamise transtsendentaalset praktikat, mida tutvustas Jumal Caitanya, soovides päästa kõiki käesoleva ajastu inimesi. Sańkīrtana-yajña ja Kṛṣṇa teadvus käivad käsikäes. Jumal Kṛṣṇa kehastust pühendununa (Jumal Caitanyana) mainitakse "Śrīmad-Bhāgavatamis" (11.5.32) koos konkreetse viitega sańkīrtana-yajñale:


kṛṣṇa-varṇaḿ tviṣākṛṣṇaḿ
sāńgopāńgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ sańkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ


"Käesoleval kali ajastul teenivad piisava arukusega inimesed Jumalat, keda saadavad Tema kaaslased, sańkīrtana-yajña sooritamise läbi." Teisi yajñasid, mida vedalikud pühakirjad ette näevad, on käesoleval kali ajastul väga raske praktiseerida, samas kui sańkīrtana-yajña on lihtne ning kõiki eesmärke teeniv ülev ohverdus, mille praktiseerimist soovitatakse ka "Bhagavad-gītās" (9.14).

<<<<    >>>>