2. Peatükk: Gītā sisu kokkuvõte

Bhagavad-gītā nii nagu see on 2.67


indriyāṇāḿ hi caratāḿ
yan mano 'nuvidhīyate
tad asya harati prajñāḿ
vāyur nāvam ivāmbhasi


indriyāṇām — meelte; hi — kindlasti; caratām — ränneldes; yat — millega koos; manaḥ — mõistus; anuvidhīyate — hakkab pidevalt tegelema; tat — see; asya — tema; harati — viib minema; prajñām — arukuse; vāyuḥ — tuul; nāvam — paati; iva — nagu; ambhasi — vee peal.

TÕLGE

Nii nagu tugev tuul kannab kaldast eemale paadi, suudab kasvõi üksainus ekslevatest meeltest, millele mõistus keskendub, minema kanda inimese arukuse.


SELGITUS

Juhul, kui kõik meeled ei ole rakendatud Jumala teenimisse, võib kasvõi üks nendest, mis on hõivatud meelelise naudinguga, juhtida pühendunu vaimse arengu teelt kõrvale. Eespool toodud Mahārāja Ambarīṣa näite kohaselt tuleb kõik meeled rakendada Kṛṣṇa teadvuse arendamisse, sest vaid nii on võimalik oma mõistust kontrollima õppida.

<<<<    >>>>