2. Peatükk: Gītā sisu kokkuvõte

Bhagavad-gītā nii nagu see on 2.49


dūreṇa hy avaraḿ karma
buddhi-yogād dhanañjaya
buddhau śaraṇam anviccha
kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ


dūreṇa — heida kaugele eemale; hi — kindlasti; avaram — jälestusväärne; karma — tegevus; buddhi-yogāt — Kṛṣṇa teadvuse jõul; dhanañjaya — oo, rikkuste vallutaja; buddhau — sellises teadvuses; śaraṇam — täielikku alistumist; anviccha — püüa saavutada; kṛpaṇāḥ — ihnurid; phala-hetavaḥ — need, kes ihaldavad nautida oma tegevuste resultaate.

TÕLGE

Oo, Dhanañjaya, hoia kõik häbiväärsed tegevused endast pühendunud teenimise abil kaugel eemal ning alistu sellise teadvusega Jumalale. Vaid ihnurid soovivad nautida oma tegevuse vilju.


SELGITUS

See, kes tõepoolest mõistab oma algolemuslikku positsiooni Jumala igavese teenrina, loobub Kṛṣṇa teadvuses töötamise nimel kõikidest teistest tegevustest. Nagu juba eespool selgitatud, tähendab buddhi-jooga Jumala transtsendentaalset armastuslikku teenimist. Selline pühendunud teenimine on iga elusolendi õige teguviis. Ainult ihnurid soovivad nautida oma töö vilju, sidudes end sedasi vaid üha tugevamalt materiaalse looduse köidikuisse. Kõik tegevused peale Kṛṣṇa teadvuses töötamise on häbiväärsed, sest need seovad selle tegevuse sooritajat üha tugevamalt sündimise ja suremise ahelaga. Seega ei tohiks keegi kunagi ihaldada ise oma töö põhjuseks olemist. Kõik tegevused tuleb sooritada Kṛṣṇa teadvuses, Kṛṣṇa rahuldamiseks. Ihnurid ei tea, kuidas kasutada oma rikkusi, mida nad on omandanud hea õnne või suure töö läbi. Kogu oma energia tuleb kulutada Kṛṣṇa teadvuses töötamisele ning sedasi muutub elu edukaks. Samamoodi nagu ihnurid, ei rakenda ka õnnetud isiksused oma inimenergiat Jumala teenimisse.

<<<<    >>>>