2. Peatükk: Gītā sisu kokkuvõte

Bhagavad-gītā nii nagu see on 2.17


avināśi tu tad viddhi
yena sarvam idaḿ tatam
vināśam avyayasyāsya
na kaścit kartum arhati


avināśi — hävitamatu; tu — aga; tat — see; viddhi — tea seda; yena — kelle poolt; sarvam — kogu keha; idam — see; tatam — läbitud; vināśam — hävitamist; avyayasya — hävitamatu; asya — selle; na kaścit — mitte ükski; kartum — tegema; arhati — on võimeline.

TÕLGE

Tea, et see, kes läbib kogu keha, on hävitamatu. Keegi ei suuda hävitada surematut hinge.


SELGITUS

See värss selgitab veel selgemalt kõikjal kehas viibiva hinge tegelikku loodust. Igaüks suudab mõista, et see, mis asub kõikjal kehas on teadvus. Kõik on teadlikud mõne kehaosa või kogu keha valudest ja naudingutest. See teadvus on aga piiratud igaühe keha raames. Üks keha ei tunne teise keha valusid ega naudinguid. Seega on iga keha ühe individuaalse hinge kehastus ning hinge kohaloleku märgiks on individuaalne teadvus. Hinge suurust võrreldakse juuksekarva otsa ühe kümnetuhandikuga. Sedasi kinnitab "Śvetāśvatara Upaniṣad" (5.9):bālāgra-śata-bhāgasya
śatadhā kalpitasya ca
bhāgo jīvaḥ sa vijñeyaḥ
sa cānantyāya kalpate


"Kui juuksekarva ots jagada sajaks ning üks allesjäänud osadest veelkord sajaks, saame me osakese, mille suurus on võrdne vaimse hinge suurusega." Sama kinnitatakse ka teises värsis:


keśāgra-śata-bhāgasya
śatāḿśaḥ sādṛśātmakaḥ
jīvaḥ sūkṣma-svarūpo 'yaḿ
sańkhyātīto hi cit-kaṇaḥ


"Eksisteerib lugematul hulgal vaimseid aatomeid ning ühe sellise aatomi suuruseks on üks kümnetuhandik juuksekarva otsast."

Seega on individuaalne vaimne hing vaimne aatom, mis on väiksem kui materiaalsed aatomid. Selliseid vaimseid aatomeid eksisteerib lugematul hulgal. See imeväike vaimne säde on kogu materiaalse keha liikumapanev jõud ning sellise vaimse sädeme mõju ulatub üle kogu keha, täpselt nagu mõned ravimid mõjuvad kogu kehale. Vaimne hing omab toimet kogu kehale teadvuse näol ning teadvus ongi kinnituseks hinge kohalolekust. Iga lihtinimenegi saab aru, et materiaalne keha miinus teadvus on surnud keha ning mingite materiaalsete vahenditega pole surnud keha võimalik elule tagasi tuua. Seega pole teadvus mitte materiaalsete elementide kombinatsioon, vaid märk hinge kohalolekust. "Muṇḍaka Upaniṣadis" (3.1.9) kirjeldatakse vaimse hingeaatomi suurust veelgi täpsemalt:eṣo 'ṇur ātmā cetasā veditavyo
yasmin prāṇaḥ pañcadhā saḿviveśa
prāṇaiś cittaḿ sarvam otaḿ prajānāḿ
yasmin viśuddhe vibhavaty eṣa ātmā


"Hing on aatomisuurune ning teda on võimalik tajuda täiusliku arukuse läbi. See aatomisuurune hing ujub viite laadi õhuvooludes (prāṇa, apāna, vyāna, samāna ja udāna), ta asetseb südames ning omab mõju üle kogu kehastunud elusolendi keha. Kui hing puhastub viit laadi materiaalsete õhuvoolude saastast, avaldub tema vaimne mõju."

Haṭha-jooga süsteemi eesmärgiks on saavutada puhast hinge ümbritsevate viit laadi õhuvoolude üle kontroll teatud istumisasendite abil. Haṭha-jooga eesmärk ei ole materiaalse kasu saamine, vaid imepisikese hinge vabastamine materiaalse atmosfääri köidikuist.

Sellist hinge määratlust tunnistatakse kõikides vedalikes pühakirjades. Õigupoolest võib hinge kohalolekut tajuda iga täie mõistusega inimene. Ainult arutu inimene võib vaadelda seda aatomisuurust hinge kui kõikeläbivat viṣṇu-tattvat.

Aatomisuuruse hinge mõju levib üle kogu keha. "Muṇḍaka Upaniṣadi" kinnituste kohaselt asetseb aatomisuurune hing iga elusolendi südames ning kuna hingeaatomi mõõtmed ei mahu materialistidest teadlaste arusaamade raamesse, kinnitavad mõned neist rumalalt, et hinge ei olegi olemas. Individuaalne hingeaatom asetseb kahtlemata koos Ülihingega iga elusolendi südames, mistõttu kogu kehalise tegevuse energia lähtubki sellest kehaosast. Vereosakesed, mis kannavad kopsudest õhku, saavad oma energia hingelt. Kui hing kehast lahkub, vereringlus seiskub. Arstiteadus tunnistab punaste vereliblede tähtsust, kuid ei suuda ometigi tuvastada, et kogu elusolendi igasuguse energia allikaks on hing. Meditsiin tunnistab siiski, et keha kõikide energiate asupaigaks on süda.

Selliseid vaimse terviku aatomisuurusi osakesi võib võrrelda valgusosakestega. Päikesevalguses on lugematul hulgal kiirgavaid valgusosakesi. Samamoodi on Kõigekõrgema Jumala fragmentaarsed osakesed Temast lähtuvate kiirte (prabhā ehk kõrgema energia) aatomisuurused sädemed. Ükskõik, kas inimene järgib vedatarkusi või kaasaegset teadust, ei saa ta vaimse hinge kohalolekut kehas eitada. "Bhagavad-gītās" annab meile teadmised hingest Jumala Isiksus Ise, tehes seda selgelt ja põhjalikult.

<<<<    >>>>