18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.9


kāryam ity eva yat karma
niyataḿ kriyate 'rjuna
sańgaḿ tykatvā phalaḿ caiva
sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ


kāryam — seda tuleb teha; iti — sel moel; eva — tõepoolest; yat — mis; karma — töö; niyatam — ettekirjutatud; kriyate — sooritatakse; arjuna — oo, Arjuna; sańgam — suhtlus; tyaktvā — loobudes; phalam — tulemus; ca — samuti; eva — kindlasti; saḥ — see; tyāgaḥ — loobumus; sāttvikaḥ — vooruse guṇas; mataḥ — Minu arvamuse kohaselt.

TÕLGE

Oo, Arjuna, kui inimene täidab oma ettekirjutatud kohustusi vaid sellepärast, et ta on kohustatud neid täitma, ning loobub kõikidest materiaalsetest suhetest ega kiindu oma töö viljadesse, tuleb tema loobumust pidada vooruse guṇasse kuuluvaks.


SELGITUS

Ettekirjutatud kohustusi tuleb täita sellise mentaliteediga. Inimene peab tegutsema kiindumata oma töö tulemustesse ning langemata tema tegevust mõjutavate guṇade kontrolli alla. Kui inimene viibib Kṛṣṇa teadvuses ning töötab näiteks mõnes tehases, ei seo ta end ei sooritatava töö ega kaastöölistega. Ta lihtsalt töötab Kṛṣṇa heaks. Ning kui ta loobub oma töö tulemustest Kṛṣṇa heaks, tähendab see, et tema tegevus on transtsendentaalne.

<<<<    >>>>